Исторически речник
въꙁмьꙁдь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въꙁмьꙁд, въꙁмьꙁдьвъꙁмьꙁдꙗ, въꙁмьꙁда, въꙁмьꙁдьꙗвъꙁмьꙁдю, въꙁмьꙁдѹ, въꙁмьꙁдьювъꙁмьꙁдмь, въꙁмьꙁдьмь, въꙁмьꙁдмъ, въꙁмьꙁдьмъ, въꙁмьꙁдмь, въꙁмьꙁдмъвъꙁмьꙁд, въꙁмьꙁдь, въꙁмьꙁдвъꙁмьꙁдꙗ, въꙁмьꙁда, въꙁмьꙁдьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въꙁмьꙁд, въꙁмьꙁдь, въꙁмьꙁдевъꙁмьꙁдмъ, въꙁмьꙁдьмъ, въꙁмьꙁдмь, въꙁмьꙁдьмь, въꙁмьꙁдмъ, въꙁмьꙁдмь, въꙁмьꙁдомъ, въꙁмьꙁдамъвъꙁмьꙁд, въꙁмьꙁдь, въꙁмьꙁд, въꙁмьꙁдмвъꙁмьꙁдхъ, въꙁмьꙁдьхъ, въꙁмьꙁдхь, въꙁмьꙁдьхь, въꙁмьꙁдхъ, въꙁмьꙁдхьвъꙁмьꙁд, въꙁмьꙁдьвъꙁмьꙁдю, въꙁмьꙁдѹ, въꙁмьꙁдью
NnDu
въꙁмьꙁдма, въꙁмьꙁдьма, въꙁмьꙁдма, въꙁмьꙁдма
въꙁмьꙁдь -ꙗ ср Отплата, възнаграждение, награда болъшее богатъство непъщевавъ. ег.пътъскꙑхъ (съ)кровщъ. поношенїе хво ... аще бо на въꙁмъꙁде Е 7б 15 не отъложте ꙋбо дръꙁновенѣ вашего. еже матъ ве(ве)ле въꙁмъꙁмъꙁдъе (погр. вм. въꙁмьꙁдь, Кодов, Мирчев, с. 9, бел. под линия) Е 9б 3 недостоно же отъ богоборьцъ ждовъ. въспрмаше въꙁмьꙁдꙗ С 480.19 длъжънъ сꙑ мьштен маловрѣменьно въспрѧт. нъ ѹстав ѹстръмьнье то. да не вьꙁмьꙁдьꙗ трѹднааго. рек’ше црьствꙗ вѣьнааго лшт сꙙ С 558.13 Изч Е С Гр μισϑαποδοσία ἀμοιβή вьꙁмьꙁдь въꙁмьꙁд въꙁмъꙁде Нвб възмъздие книж ЕтМл възмездие книж ОА ВА Бот ЕтМл БТР АР РБЕ Срв възмъздявам несв РРОДД