Исторически речник
въꙁметат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁметатвъꙁмещѫ, въꙁметаѭ, въꙁметаѫ, въꙁметаѧ, въꙁмещѹ, въꙁметаювъꙁмещеш, въꙁметаш, въꙁметаеш, въꙁметаашвъꙁмещетъ, въꙁметатъ, въꙁметаетъ, въꙁметаатъ, въꙁмещеть, въꙁметать, въꙁметаеть, въꙁметаать, въꙁмещет, въꙁметат, въꙁметает, въꙁметаатвъꙁмещемъ, въꙁметамъ, въꙁметаемъ, въꙁметаамъ, въꙁмещемь, въꙁметамь, въꙁметаемь, въꙁметаамь, въꙁмещем, въꙁметам, въꙁметаем, въꙁметаам, въꙁмещемо, въꙁметамо, въꙁметаемо, въꙁметаамовъꙁмещете, въꙁметате, въꙁметаете, въꙁметаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁмещѫтъ, въꙁметаѭтъ, въꙁметаѫтъ, въꙁметаѧтъ, въꙁметаютъ, въꙁмещѫть, въꙁметаѭть, въꙁметаѫть, въꙁметаѧть, въꙁметають, въꙁмещѫт, въꙁметаѭт, въꙁметаѫт, въꙁметаѧт, въꙁметаютвъꙁмещевѣ, въꙁметавѣ, въꙁметаевѣ, въꙁметаавѣвъꙁмещета, въꙁметата, въꙁметаета, въꙁметаатавъꙁмещете, въꙁметате, въꙁметаете, въꙁметаатевъꙁмещ, въꙁметавъꙁмещ, въꙁмета
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁмещмъ, въꙁметамъ, въꙁмещѣмъ, въꙁмещамъ, въꙁмещмь, въꙁметамь, въꙁмещѣмь, въꙁмещамь, въꙁмещм, въꙁметам, въꙁмещѣм, въꙁмещамвъꙁмещте, въꙁметате, въꙁмещѣте, въꙁмещатевъꙁмещвѣ, въꙁметавѣ, въꙁмещѣвѣ, въꙁмещавѣвъꙁмещта, въꙁметата, въꙁмещѣта, въꙁмещатавъꙁметахъ, въꙁметахь, въꙁметахвъꙁмета
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁметавъꙁметахомъ, въꙁметахомь, въꙁметахом, въꙁметахмꙑвъꙁметастевъꙁметашѧ, въꙁметашѫ, въꙁметаша, въꙁметаше, въꙁметахѫвъꙁметаховѣвъꙁметаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁметастевъꙁметаахъ, въꙁмещаахъ, въꙁметаахь, въꙁмещаахь, въꙁметаах, въꙁмещаахвъꙁметааше, въꙁмещаашевъꙁметааше, въꙁмещаашевъꙁметаахомъ, въꙁмещаахомъ, въꙁметаахомь, въꙁмещаахомь, въꙁметаахом, въꙁмещаахомвъꙁметаашете, въꙁмещаашете, въꙁметаасте, въꙁмещаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁметаахѫ, въꙁмещаахѫ, въꙁметаахѹ, въꙁмещаахѹвъꙁметааховѣ, въꙁмещааховѣвъꙁметаашета, въꙁмещаашета, въꙁметааста, въꙁмещааставъꙁметаашете, въꙁмещаашете, въꙁметаасте, въꙁмещаасте
въꙁметат -въꙁметаѭ -въꙁметаш несв Мятам, хвърлям въꙁметаахѫ же слѹгꙑ дꙗволꙙ на сковрадѫ. пьцьлъ.  масло  трьст С 118.9 Изч С Гр ἐπιβάλλω Нвб Ø