Исторически речник
въꙁмагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁмагатвъꙁмагаѭ, въꙁмагаѫ, въꙁмагаѧ, въꙁмагаювъꙁмагаш, въꙁмагаеш, въꙁмагаашвъꙁмагатъ, въꙁмагаетъ, въꙁмагаатъ, въꙁмагать, въꙁмагаеть, въꙁмагаать, въꙁмагат, въꙁмагает, въꙁмагаатвъꙁмагамъ, въꙁмагаемъ, въꙁмагаамъ, въꙁмагамь, въꙁмагаемь, въꙁмагаамь, въꙁмагам, въꙁмагаем, въꙁмагаам, въꙁмагамо, въꙁмагаемо, въꙁмагаамовъꙁмагате, въꙁмагаете, въꙁмагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁмагаѭтъ, въꙁмагаѫтъ, въꙁмагаѧтъ, въꙁмагаютъ, въꙁмагаѭть, въꙁмагаѫть, въꙁмагаѧть, въꙁмагають, въꙁмагаѭт, въꙁмагаѫт, въꙁмагаѧт, въꙁмагаютвъꙁмагавѣ, въꙁмагаевѣ, въꙁмагаавѣвъꙁмагата, въꙁмагаета, въꙁмагаатавъꙁмагате, въꙁмагаете, въꙁмагаатевъꙁмагавъꙁмага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁмагамъ, въꙁмагамь, въꙁмагамвъꙁмагатевъꙁмагавѣвъꙁмагатавъꙁмагахъ, въꙁмагахь, въꙁмагахвъꙁмага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁмагавъꙁмагахомъ, въꙁмагахомь, въꙁмагахом, въꙁмагахмꙑвъꙁмагастевъꙁмагашѧ, въꙁмагашѫ, въꙁмагаша, въꙁмагаше, въꙁмагахѫвъꙁмагаховѣвъꙁмагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁмагастевъꙁмагаахъ, въꙁмагахъ, въꙁмагаахь, въꙁмагахь, въꙁмагаах, въꙁмагахвъꙁмагааше, въꙁмагашевъꙁмагааше, въꙁмагашевъꙁмагаахомъ, въꙁмагахомъ, въꙁмагаахомь, въꙁмагахомь, въꙁмагаахом, въꙁмагахомвъꙁмагаашете, въꙁмагашете, въꙁмагаасте, въꙁмагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁмагаахѫ, въꙁмагахѫ, въꙁмагаахѹ, въꙁмагахѹвъꙁмагааховѣ, въꙁмагаховѣвъꙁмагаашета, въꙁмагашета, въꙁмагааста, въꙁмагаставъꙁмагаашете, въꙁмагашете, въꙁмагаасте, въꙁмагасте
въꙁмагат -въꙁмагаѭ -въꙁмагаш несв 1. Мога, в състояние съм да направя нещо междю нам  вам. пропадь велѣ ѹтвръд сѧ. ѣко да хотѧште мнѫт отъ сѫдѹ къ вамъ не въꙁмагаѭтъ. н же отъ тѫдѫ къ намъ прѣходѧтъ М Лк 16.26 З А СК 2. Получавам мощ, сила, укрепвам, засилвам се аплъ. ефесеѡмъ. браⷮ҇. въꙁмагаїте о г Е 35б 7—8 Изч М З А СК Е Гр δύναμαι ἐνδυναμόω Нвб Ø