Исторически речник
въꙁлюбл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въꙁлюбл҄ен, въꙁлюбл҄еньвъꙁлюбл҄енꙗ, въꙁлюбл҄ена, въꙁлюбл҄еньꙗвъꙁлюбл҄еню, въꙁлюбл҄енѹ, въꙁлюбл҄еньювъꙁлюбл҄енмь, въꙁлюбл҄еньмь, въꙁлюбл҄енмъ, въꙁлюбл҄еньмъ, въꙁлюбл҄енмь, въꙁлюбл҄енмъвъꙁлюбл҄ен, въꙁлюбл҄ень, въꙁлюбл҄енвъꙁлюбл҄енꙗ, въꙁлюбл҄ена, въꙁлюбл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въꙁлюбл҄ен, въꙁлюбл҄ень, въꙁлюбл҄еневъꙁлюбл҄енмъ, въꙁлюбл҄еньмъ, въꙁлюбл҄енмь, въꙁлюбл҄еньмь, въꙁлюбл҄енмъ, въꙁлюбл҄енмь, въꙁлюбл҄еномъ, въꙁлюбл҄енамъвъꙁлюбл҄ен, въꙁлюбл҄ень, въꙁлюбл҄ен, въꙁлюбл҄енмвъꙁлюбл҄енхъ, въꙁлюбл҄еньхъ, въꙁлюбл҄енхь, въꙁлюбл҄еньхь, въꙁлюбл҄енхъ, въꙁлюбл҄енхьвъꙁлюбл҄ен, въꙁлюбл҄еньвъꙁлюбл҄еню, въꙁлюбл҄енѹ, въꙁлюбл҄енью
NnDu
въꙁлюбл҄енма, въꙁлюбл҄еньма, въꙁлюбл҄енма, въꙁлюбл҄енма
въꙁлюбл҄ень -ꙗ ср Възлюбване, обикване, обич  положішѩ на мѩ ꙁъло вьꙁ добро.  ненавістъ ꙁа въꙁлюбленье мое СП 108.5 сѣ раба твоѣ. вьꙁлюбльша себе. дховънꙑмь вьꙁлюбленемь ... стꙑнѭ  блгвене твое хотѧща прѩт. дажд ма вѣрѫ непостꙑдънѫ СЕ 10а 3—4 Изч СП СЕ Гр ἀγάπη ἀγάπησις вьꙁлюблен Нвб Ø