Исторически речник
въꙁлетѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁлетѣтвъꙁлещѫ, въꙁлещѹвъꙁлетшвъꙁлеттъ, въꙁлетть, въꙁлеттвъꙁлетмъ, въꙁлетмь, въꙁлетм, въꙁлетмовъꙁлетте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁлетѧтъ, въꙁлетѧть, въꙁлетѧтвъꙁлетвѣвъꙁлеттавъꙁлеттевъꙁлетвъꙁлет
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁлетмъ, въꙁлетмь, въꙁлетмвъꙁлеттевъꙁлетвѣвъꙁлеттавъꙁлетѣхъ, въꙁлетѣхь, въꙁлетѣхвъꙁлетѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁлетѣвъꙁлетѣхомъ, въꙁлетѣхомь, въꙁлетѣхом, въꙁлетѣхмꙑвъꙁлетѣстевъꙁлетѣшѧ, въꙁлетѣшѫ, въꙁлетѣша, въꙁлетѣше, въꙁлетѣхѫвъꙁлетѣховѣвъꙁлетѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁлетѣстевъꙁлетѣахъ, въꙁлетѣхъ, въꙁлетѣахь, въꙁлетѣхь, въꙁлетѣах, въꙁлетѣхвъꙁлетѣаше, въꙁлетѣшевъꙁлетѣаше, въꙁлетѣшевъꙁлетѣахомъ, въꙁлетѣхомъ, въꙁлетѣахомь, въꙁлетѣхомь, въꙁлетѣахом, въꙁлетѣхомвъꙁлетѣашете, въꙁлетѣшете, въꙁлетѣасте, въꙁлетѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁлетѣахѫ, въꙁлетѣхѫ, въꙁлетѣахѹ, въꙁлетѣхѹвъꙁлетѣаховѣ, въꙁлетѣховѣвъꙁлетѣашета, въꙁлетѣшета, въꙁлетѣаста, въꙁлетѣставъꙁлетѣашете, въꙁлетѣшете, въꙁлетѣасте, въꙁлетѣсте
въꙁлетѣт -въꙁлещѫ -въꙁлетш св Излетя, полетя мѫеномъ же бꙑвъшемъ тѣмъ свꙙтꙑмъ.  вьꙁлетѣвъшемъ на небо.  въ аг҄ельскꙑ лкъ въненомъ бꙑвъшемъ С 256.21—22 Изч С Гр ἀναπέτομαι вьꙁлетѣт Нвб възлетя ОА МлБТР ЕтМл РБЕ