Исторически речник
въꙁлежат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁлежатвъꙁлежѫ, въꙁлежѹвъꙁлежшвъꙁлежтъ, въꙁлежть, въꙁлежтвъꙁлежмъ, въꙁлежмь, въꙁлежм, въꙁлежмовъꙁлежте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁлежѧтъ, въꙁлежѧть, въꙁлежѧтвъꙁлежвѣвъꙁлежтавъꙁлежтевъꙁлежвъꙁлеж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁлежмъ, въꙁлежмь, въꙁлежмвъꙁлежтевъꙁлежвѣвъꙁлежтавъꙁлежахъ, въꙁлежахь, въꙁлежахвъꙁлежа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁлежавъꙁлежахомъ, въꙁлежахомь, въꙁлежахом, въꙁлежахмꙑвъꙁлежастевъꙁлежашѧ, въꙁлежашѫ, въꙁлежаша, въꙁлежаше, въꙁлежахѫвъꙁлежаховѣвъꙁлежаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁлежастевъꙁлежаахъ, въꙁлежахъ, въꙁлежаахь, въꙁлежахь, въꙁлежаах, въꙁлежахвъꙁлежааше, въꙁлежашевъꙁлежааше, въꙁлежашевъꙁлежаахомъ, въꙁлежахомъ, въꙁлежаахомь, въꙁлежахомь, въꙁлежаахом, въꙁлежахомвъꙁлежаашете, въꙁлежашете, въꙁлежаасте, въꙁлежасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁлежаахѫ, въꙁлежахѫ, въꙁлежаахѹ, въꙁлежахѹвъꙁлежааховѣ, въꙁлежаховѣвъꙁлежаашета, въꙁлежашета, въꙁлежааста, въꙁлежаставъꙁлежаашете, въꙁлежашете, въꙁлежаасте, въꙁлежасте
въꙁлежат -въꙁлежѫ -въꙁлежш несв 1. Лежа, излягам се бѣ же еднъ въꙁлежѧ отъ ѹенкъ его на лонѣ свѣ М Йо 13.23 З  ѹꙁьрѣ въ папрьтѣ тоѧ ьстънꙑѧ црькъве. мѫжа ѹдъна свꙙта вьꙁлежꙙшта  ѹмраѭшта С 296.6 2. По древния обичай — храня се излегнат до масата въꙁлежѧштемъ мъ. ꙇ ѣдѫштемъ ре(ре)е с. амн глѭ вамъ М Мк 14.18 З егда же ѹмꙑ ногъ хъ. прѩтъ ріꙁꙑ своѩ.  въꙁлежааше А Йо 13.12 аще бо кто вдтъ тѧ м(ѫ)ща раꙁѹмъ въ трѣ(б)щ() въꙁлежѧща. не съв(ѣс)тъ л емѹ немощнѹ сѫщѹ. съꙃ()ждетъ сѧ ѣст долѡжрътвънаѣ Е 3б 2 съ мꙑтар въꙁлежааше.  съ любодѣцам жвѣаше С 474.1 въꙁлежѧще м мн οἱ ἀνακείμενοι Хранещите се, присъстващите на трапезата сътворшѧ же (е)мѹ веерѭ тѹ. ꙇ маръта слѹжааше. лаꙁаръ же еднъ бѣ отъ въꙁлежѧштхъ съ нмъ М Йо 12.2 З А СК М З А СК О Е СЕ С Гр ἀνακείμαι κατάκειμαι ἀναπίπτω вьꙁлежат Нвб възлягам [се] ОА ВА ЕтМл БТР РБЕ Срв възлегало ср РРОДД