Исторически речник
въꙁскань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въꙁскан, въꙁсканьвъꙁсканꙗ, въꙁскана, въꙁсканьꙗвъꙁсканю, въꙁсканѹ, въꙁсканьювъꙁсканмь, въꙁсканьмь, въꙁсканмъ, въꙁсканьмъ, въꙁсканмь, въꙁсканмъвъꙁскан, въꙁскань, въꙁсканвъꙁсканꙗ, въꙁскана, въꙁсканьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въꙁскан, въꙁскань, въꙁсканевъꙁсканмъ, въꙁсканьмъ, въꙁсканмь, въꙁсканьмь, въꙁсканмъ, въꙁсканмь, въꙁсканомъ, въꙁсканамъвъꙁскан, въꙁскань, въꙁскан, въꙁсканмвъꙁсканхъ, въꙁсканьхъ, въꙁсканхь, въꙁсканьхь, въꙁсканхъ, въꙁсканхьвъꙁскан, въꙁсканьвъꙁсканю, въꙁсканѹ, въꙁсканью
NnDu
въꙁсканма, въꙁсканьма, въꙁсканма, въꙁсканма
въꙁскань -ꙗ ср 1. Дирене, търсене на вьꙁскан ꙁаблѫждъшѹѹмѹ адамѹ сьнт мом штедротам хоштѫ съꙁъданааго по моемѹ обраꙁѹ С 247.13 Издирване, изнамиране. вь лѣто дводесꙙтъно  етврьто. цѣсара дѡклтана. мꙙтежь бꙑстъ велкъ.  вьꙁскан бѣсовъско  кѹмрьско. посъла же по вьсꙙ градꙑ  по вьсе ꙁем каꙁнь. повелѣваѧ вьꙁскат (в)ьсѣхъ капштъ С 220.12 2. Разпит, разследване многомъ же крьстꙗномъ ѧтомъ бꙑвъшемъ.  вьсѣмꙿ мꙙ савнѹ нарцаѭштемъ. прославвꙿше. не хѹдо вьꙁскан бꙑстъ отъ беꙁаконънꙑхъ. мже ꙁѣло мѫжа прославшꙙ С 145.17 Питане, разпитване, събиране на сведения. не даждъ глаголат мꙋ да не вьлѣꙁѫтъ на поꙁоршт. плштъ  вьꙁскан о н҄емъ бѫдетъ С 131.3 Изч С Гр ζήτησις ἐπιζήτησις ἀναζήτησις ἐπιζητέω въꙁскан вьꙁскан Нвб възискание ВА Срв взискване остар ОА възискване ЕтМл