Исторически речник
въꙁмань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въꙁман, въꙁманьвъꙁманꙗ, въꙁмана, въꙁманьꙗвъꙁманю, въꙁманѹ, въꙁманьювъꙁманмь, въꙁманьмь, въꙁманмъ, въꙁманьмъ, въꙁманмь, въꙁманмъвъꙁман, въꙁмань, въꙁманвъꙁманꙗ, въꙁмана, въꙁманьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въꙁман, въꙁмань, въꙁманевъꙁманмъ, въꙁманьмъ, въꙁманмь, въꙁманьмь, въꙁманмъ, въꙁманмь, въꙁманомъ, въꙁманамъвъꙁман, въꙁмань, въꙁман, въꙁманмвъꙁманхъ, въꙁманьхъ, въꙁманхь, въꙁманьхь, въꙁманхъ, въꙁманхьвъꙁман, въꙁманьвъꙁманю, въꙁманѹ, въꙁманью
NnDu
въꙁманма, въꙁманьма, въꙁманма, въꙁманма
въꙁмань -ꙗ ср Обземане, обхващане, завладяване [прен.] ꙁатвор е. вꙿсѧ пѫт въходънꙑѩ. прѣсѫ е ꙇстонкъ. отъ негоже сходтъ. въꙁбран е вꙿсего въꙁманѣ. отъ негоже въꙁмаетъ слѫ. ꙇ вьсел вь нь съдраве СЕ 45а 12 Изч СЕ въꙁман Нвб възимание остар НГер възимане остар МлБТР РБЕ взимание остар ОА взимане ОА НТ МлБТР АР