Исторически речник
въꙁдьрат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдьрат сѧвъꙁдерѫ, въꙁдерѹвъꙁдерешвъꙁдеретъ, въꙁдереть, въꙁдеретвъꙁдеремъ, въꙁдеремь, въꙁдерем, въꙁдеремовъꙁдерете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдерѫтъ, въꙁдерѹтъ, въꙁдерѫть, въꙁдерѹть, въꙁдерѫт, въꙁдерѹтвъꙁдеревѣвъꙁдеретавъꙁдеретевъꙁдервъꙁдер
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁдерѣмъ, въꙁдерѣмь, въꙁдерѣмвъꙁдерѣтевъꙁдерѣвѣвъꙁдерѣтавъꙁдьрахъ, въꙁдърахъ, въꙁдрахъ, въꙁдьрахь, въꙁдърахь, въꙁдрахь, въꙁдьрах, въꙁдърах, въꙁдрахвъꙁдьра, въꙁдъра, въꙁдра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдьра, въꙁдъра, въꙁдравъꙁдьрахомъ, въꙁдърахомъ, въꙁдрахомъ, въꙁдьрахомь, въꙁдърахомь, въꙁдрахомь, въꙁдьрахом, въꙁдърахом, въꙁдрахом, въꙁдьрахмꙑ, въꙁдърахмꙑ, въꙁдрахмꙑвъꙁдьрасте, въꙁдърасте, въꙁдрастевъꙁдьрашѧ, въꙁдърашѧ, въꙁдрашѧ, въꙁдьрашѫ, въꙁдърашѫ, въꙁдрашѫ, въꙁдьраша, въꙁдъраша, въꙁдраша, въꙁдьраше, въꙁдъраше, въꙁдраше, въꙁдьрахѫ, въꙁдърахѫ, въꙁдрахѫвъꙁдьраховѣ, въꙁдъраховѣ, въꙁдраховѣвъꙁдьраста, въꙁдъраста, въꙁдраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁдьрасте, въꙁдърасте, въꙁдрастевъꙁдерѣхъ, въꙁдерѣхь, въꙁдерѣхвъꙁдерѣшевъꙁдерѣшевъꙁдерѣхомъ, въꙁдерѣхомь, въꙁдерѣхомвъꙁдерѣшете, въꙁдерѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁдерѣхѫ, въꙁдерѣхѹвъꙁдерѣховѣвъꙁдерѣшета, въꙁдерѣставъꙁдерѣшете, въꙁдерѣсте
въꙁдьрат сѧ -въꙁдерѫ сѧ -въꙁдереш сѧ св Изтръгна се, изкореня се, изскубна се рее же гъ. аште бсте мѣл вѣрѫ ѣко ꙁръно горюшьно. глал бсте ѹбо сѵкамнѣ се. вьꙁдер сѧ  въсад сѧ въ море М Лк 17.6 Изч М З А Гр ἐκριζόομαι вьꙁдьрат сѧ Нвб Срв дера се