Исторически речник
въꙁдꙑхат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдꙑхатвъꙁдꙑхаѭ, въꙁдꙑхаѫ, въꙁдꙑхаѧ, въꙁдꙑхаювъꙁдꙑхаш, въꙁдꙑхаеш, въꙁдꙑхаашвъꙁдꙑхатъ, въꙁдꙑхаетъ, въꙁдꙑхаатъ, въꙁдꙑхать, въꙁдꙑхаеть, въꙁдꙑхаать, въꙁдꙑхат, въꙁдꙑхает, въꙁдꙑхаатвъꙁдꙑхамъ, въꙁдꙑхаемъ, въꙁдꙑхаамъ, въꙁдꙑхамь, въꙁдꙑхаемь, въꙁдꙑхаамь, въꙁдꙑхам, въꙁдꙑхаем, въꙁдꙑхаам, въꙁдꙑхамо, въꙁдꙑхаемо, въꙁдꙑхаамовъꙁдꙑхате, въꙁдꙑхаете, въꙁдꙑхаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдꙑхаѭтъ, въꙁдꙑхаѫтъ, въꙁдꙑхаѧтъ, въꙁдꙑхаютъ, въꙁдꙑхаѭть, въꙁдꙑхаѫть, въꙁдꙑхаѧть, въꙁдꙑхають, въꙁдꙑхаѭт, въꙁдꙑхаѫт, въꙁдꙑхаѧт, въꙁдꙑхаютвъꙁдꙑхавѣ, въꙁдꙑхаевѣ, въꙁдꙑхаавѣвъꙁдꙑхата, въꙁдꙑхаета, въꙁдꙑхаатавъꙁдꙑхате, въꙁдꙑхаете, въꙁдꙑхаатевъꙁдꙑхавъꙁдꙑха
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁдꙑхамъ, въꙁдꙑхамь, въꙁдꙑхамвъꙁдꙑхатевъꙁдꙑхавѣвъꙁдꙑхатавъꙁдꙑхахъ, въꙁдꙑхахь, въꙁдꙑхахвъꙁдꙑха
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдꙑхавъꙁдꙑхахомъ, въꙁдꙑхахомь, въꙁдꙑхахом, въꙁдꙑхахмꙑвъꙁдꙑхастевъꙁдꙑхашѧ, въꙁдꙑхашѫ, въꙁдꙑхаша, въꙁдꙑхаше, въꙁдꙑхахѫвъꙁдꙑхаховѣвъꙁдꙑхаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁдꙑхастевъꙁдꙑхаахъ, въꙁдꙑхахъ, въꙁдꙑхаахь, въꙁдꙑхахь, въꙁдꙑхаах, въꙁдꙑхахвъꙁдꙑхааше, въꙁдꙑхашевъꙁдꙑхааше, въꙁдꙑхашевъꙁдꙑхаахомъ, въꙁдꙑхахомъ, въꙁдꙑхаахомь, въꙁдꙑхахомь, въꙁдꙑхаахом, въꙁдꙑхахомвъꙁдꙑхаашете, въꙁдꙑхашете, въꙁдꙑхаасте, въꙁдꙑхасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁдꙑхаахѫ, въꙁдꙑхахѫ, въꙁдꙑхаахѹ, въꙁдꙑхахѹвъꙁдꙑхааховѣ, въꙁдꙑхаховѣвъꙁдꙑхаашета, въꙁдꙑхашета, въꙁдꙑхааста, въꙁдꙑхаставъꙁдꙑхаашете, въꙁдꙑхашете, въꙁдꙑхаасте, въꙁдꙑхасте
въꙁдꙑхат -въꙁдꙑхаѭ -въꙁдꙑхаш несв Въздишам горе вамъ насꙑштені нꙑнѣ. ѣко въслаете (!) сѧ. горе вамъ смѣѭштімъ сѧ нꙑн҄ѣ. ѣко въꙁдꙑхаете ꙇ въсплаете сѧ З Лк 6.25  въꙁдꙑхаѧ съ тхостѭ вьꙁдвже рѫцѣ сво на небо.  рее слово просто С 568.14 Изч З С Гр πενϑέω Нвб Срв въздъхам остар НГер въздъшам ДА въздихам ВА въздишвам ОА МлБТР ЕтМл въздишам ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА