Исторически речник
въꙁдꙑхань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въꙁдꙑхан, въꙁдꙑханьвъꙁдꙑханꙗ, въꙁдꙑхана, въꙁдꙑханьꙗвъꙁдꙑханю, въꙁдꙑханѹ, въꙁдꙑханьювъꙁдꙑханмь, въꙁдꙑханьмь, въꙁдꙑханмъ, въꙁдꙑханьмъ, въꙁдꙑханмь, въꙁдꙑханмъвъꙁдꙑхан, въꙁдꙑхань, въꙁдꙑханвъꙁдꙑханꙗ, въꙁдꙑхана, въꙁдꙑханьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въꙁдꙑхан, въꙁдꙑхань, въꙁдꙑханевъꙁдꙑханмъ, въꙁдꙑханьмъ, въꙁдꙑханмь, въꙁдꙑханьмь, въꙁдꙑханмъ, въꙁдꙑханмь, въꙁдꙑханомъ, въꙁдꙑханамъвъꙁдꙑхан, въꙁдꙑхань, въꙁдꙑхан, въꙁдꙑханмвъꙁдꙑханхъ, въꙁдꙑханьхъ, въꙁдꙑханхь, въꙁдꙑханьхь, въꙁдꙑханхъ, въꙁдꙑханхьвъꙁдꙑхан, въꙁдꙑханьвъꙁдꙑханю, въꙁдꙑханѹ, въꙁдꙑханью
NnDu
въꙁдꙑханма, въꙁдꙑханьма, въꙁдꙑханма, въꙁдꙑханма
въꙁдꙑхань -ꙗ ср 1. Дишане, поемане дъх тꙑ распѧтъ нбо ѣко  кожѭ. тꙑ ѹтвръд ꙁемлѭ на водахъ. тꙑ оград море пѣсъкомь. тꙑ къ въꙁдꙑханью въꙁдѹхъ пролѣ СЕ 4а 13 2. Въздишка, стенание, стон ѹтрѹдіхъ сѩ въꙁдꙑханьемоімъ. ꙁмꙑѭ на вьсѣкѫ нощъ ложе мое. слъꙁамі моім постелѭ моѭ ѹмоѭ СП 6.7 страсті раді ніштіхъ.  въꙁдъханьѣ ѹбогꙑхъ. нънѣ воскръснѫ глетъ гъ СП 11.6 еже естъ глъ бже. ꙁастѫпаѩ. неꙁгланънааго. въꙁдꙑханѣ срца СЕ 94а 12 ѣже тꙑ самъ вѣс влко. ꙇ прꙇм мѧ. ѣкоже прѩтъ дре(вльню)мѹ мꙑтарю въꙁдꙑхане СС Ib 3  съ слъꙁам  въꙁдꙑханї бꙗше вь прьс своѧ глагол҄ꙙ С 524.26 СП СС СЕ С Гр στεναγμός ἀναπνοή въꙁдꙑхан въꙁдꙑхане въꙁдъхань Нвб въздихание книж остар ВА МлБТР АР РБЕ воздихание ВА въздъхание НГер Бот