Исторически речник
въꙁдрѣмат [сѧ]  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдрѣмат [сѧ]въꙁдрѣмлѭ, въꙁдрѣмлѧ, въꙁдрѣмлювъꙁдрѣмлешвъꙁдрѣмлетъ, въꙁдрѣмлеть, въꙁдрѣмлетвъꙁдрѣмлемъ, въꙁдрѣмлемь, въꙁдрѣмлем, въꙁдрѣмлемовъꙁдрѣмлете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдрѣмлѭтъ, въꙁдрѣмлѧтъ, въꙁдрѣмлютъ, въꙁдрѣмлѭть, въꙁдрѣмлѧть, въꙁдрѣмлють, въꙁдрѣмлѭт, въꙁдрѣмлѧт, въꙁдрѣмлютвъꙁдрѣмлевѣвъꙁдрѣмлетавъꙁдрѣмлетевъꙁдрѣмлвъꙁдрѣмл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁдрѣмлмъ, въꙁдрѣмлѣмъ, въꙁдрѣмлꙗмъ, въꙁдрѣмлмь, въꙁдрѣмлѣмь, въꙁдрѣмлꙗмь, въꙁдрѣмлм, въꙁдрѣмлѣм, въꙁдрѣмлꙗмвъꙁдрѣмлте, въꙁдрѣмлѣте, въꙁдрѣмлꙗтевъꙁдрѣмлвѣ, въꙁдрѣмлѣвѣ, въꙁдрѣмлꙗвѣвъꙁдрѣмлта, въꙁдрѣмлѣта, въꙁдрѣмлꙗтавъꙁдрѣмахъ, въꙁдрѣмахь, въꙁдрѣмахвъꙁдрѣма
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдрѣмавъꙁдрѣмахомъ, въꙁдрѣмахомь, въꙁдрѣмахом, въꙁдрѣмахмꙑвъꙁдрѣмастевъꙁдрѣмашѧ, въꙁдрѣмашѫ, въꙁдрѣмаша, въꙁдрѣмаше, въꙁдрѣмахѫвъꙁдрѣмаховѣвъꙁдрѣмаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁдрѣмастевъꙁдрѣмаахъ, въꙁдрѣмахъ, въꙁдрѣмаахь, въꙁдрѣмахь, въꙁдрѣмаах, въꙁдрѣмахвъꙁдрѣмааше, въꙁдрѣмашевъꙁдрѣмааше, въꙁдрѣмашевъꙁдрѣмаахомъ, въꙁдрѣмахомъ, въꙁдрѣмаахомь, въꙁдрѣмахомь, въꙁдрѣмаахом, въꙁдрѣмахомвъꙁдрѣмаашете, въꙁдрѣмашете, въꙁдрѣмаасте, въꙁдрѣмасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁдрѣмаахѫ, въꙁдрѣмахѫ, въꙁдрѣмаахѹ, въꙁдрѣмахѹвъꙁдрѣмааховѣ, въꙁдрѣмаховѣвъꙁдрѣмаашета, въꙁдрѣмашета, въꙁдрѣмааста, въꙁдрѣмаставъꙁдрѣмаашете, въꙁдрѣмашете, въꙁдрѣмаасте, въꙁдрѣмасте
въꙁдрѣмат [сѧ] -въꙁдрѣмлѭ [сѧ] -въꙁдрѣмл҄еш [сѧ] св Задремя, заспя кьснѧщѹ же женхѹ. вьꙁдрѣмашѧ сѧ вьсѧ  съпаахѫ М Мт 25.5 З, А, СК. Срв. С369.2, С372.67, С135.8 не даждъ во съмѩтене ногꙑ твоеѩ. н да вьꙁдрѣмлетъ хранѩї тѩ СП 120.3 въꙁдрѣмашѩ сѩ въсѣдъшеі на конѩ СП 75.7 нꙑнꙗ ѹбо вьꙁдрѣмашꙙ сꙙ вьсꙙ дѣвцꙙ  съпаахѫ С 135.8  молтвѫ творꙙштѹ къ богꙋ. въꙁдрѣма сꙙ  ѹсънѫ малꙑ С 275.22 Образно. вьꙁдрѣма дша моѣ отъ ѹнꙑнѣ СП 118.28 Изч М З А СК СП С Гр νυστάζω вьꙁдрѣмат Нвб въздремя книж остар ОА Срв [за]дремя