Исторически речник
въꙁдрьжат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдрьжат сѧвъꙁдрьжѫ, въꙁдрьжѹвъꙁдрьжшвъꙁдрьжтъ, въꙁдрьжть, въꙁдрьжтвъꙁдрьжмъ, въꙁдрьжмь, въꙁдрьжм, въꙁдрьжмовъꙁдрьжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдрьжѧтъ, въꙁдрьжѧть, въꙁдрьжѧтвъꙁдрьжвѣвъꙁдрьжтавъꙁдрьжтевъꙁдрьжвъꙁдрьж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁдрьжмъ, въꙁдрьжмь, въꙁдрьжмвъꙁдрьжтевъꙁдрьжвѣвъꙁдрьжтавъꙁдрьжахъ, въꙁдрьжахь, въꙁдрьжахвъꙁдрьжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдрьжавъꙁдрьжахомъ, въꙁдрьжахомь, въꙁдрьжахом, въꙁдрьжахмꙑвъꙁдрьжастевъꙁдрьжашѧ, въꙁдрьжашѫ, въꙁдрьжаша, въꙁдрьжаше, въꙁдрьжахѫвъꙁдрьжаховѣвъꙁдрьжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁдрьжастевъꙁдрьжаахъ, въꙁдрьжахъ, въꙁдрьжаахь, въꙁдрьжахь, въꙁдрьжаах, въꙁдрьжахвъꙁдрьжааше, въꙁдрьжашевъꙁдрьжааше, въꙁдрьжашевъꙁдрьжаахомъ, въꙁдрьжахомъ, въꙁдрьжаахомь, въꙁдрьжахомь, въꙁдрьжаахом, въꙁдрьжахомвъꙁдрьжаашете, въꙁдрьжашете, въꙁдрьжаасте, въꙁдрьжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁдрьжаахѫ, въꙁдрьжахѫ, въꙁдрьжаахѹ, въꙁдрьжахѹвъꙁдрьжааховѣ, въꙁдрьжаховѣвъꙁдрьжаашета, въꙁдрьжашета, въꙁдрьжааста, въꙁдрьжаставъꙁдрьжаашете, въꙁдрьжашете, въꙁдрьжаасте, въꙁдрьжасте
въꙁдрьжат сѧ -въꙁдрьжѫ сѧ -въꙁдрьжш сѧ несв Въздържам се, отказвам се от земните блага и удоволствия нкꙑже бо врѣдъ тѣлесънꙑ. не цѣлѣетъ прсно въ пѣнъствѣ сѫщю. ꙇ въ обѣдань. нъ аще кꙿто твръдо въꙁдръжтъ сѧ отъ вꙿсего. то въ скорѣ прметъ ослабѫ СЕ 69b 2—3 тѣлесъно бо богатъство съ трѹдомъ  болѣꙁнѭ велкоѭ обрѣтатъ сꙙ. мꙿже въ погꙑбѣль дшꙙ не въꙁдръжꙙштꙙѧ сꙙ дѫтъ С 160.6  побесѣдѹш къ рьньцѹ їѡанѹ къ мльалвѹѹмѹ. мѫжѹ ... сѫштѹ епскѹпѹ.  въ богатьствѣ мрьстѣ бꙑвъша.  божа страха  любьве. вьсего мрьскааго прѣобдѣвъша.  свовол҄ьствънъмъ ѹбожьствъмъ.  въꙁдръжанмꙿ въꙁдръжавъшѹ сꙙ самомѹ С 294.17 Изч СЕ С Гр ταπεινόω ἐμαυτόν въꙁдръжат сѧ Нвб въздържам се, въздържа̀ се ОА ВА Бот МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА