Исторически речник
въꙁдрьжат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдрьжатвъꙁдрьжѫ, въꙁдрьжѹвъꙁдрьжшвъꙁдрьжтъ, въꙁдрьжть, въꙁдрьжтвъꙁдрьжмъ, въꙁдрьжмь, въꙁдрьжм, въꙁдрьжмовъꙁдрьжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдрьжѧтъ, въꙁдрьжѧть, въꙁдрьжѧтвъꙁдрьжвѣвъꙁдрьжтавъꙁдрьжтевъꙁдрьжвъꙁдрьж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁдрьжмъ, въꙁдрьжмь, въꙁдрьжмвъꙁдрьжтевъꙁдрьжвѣвъꙁдрьжтавъꙁдрьжахъ, въꙁдрьжахь, въꙁдрьжахвъꙁдрьжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдрьжавъꙁдрьжахомъ, въꙁдрьжахомь, въꙁдрьжахом, въꙁдрьжахмꙑвъꙁдрьжастевъꙁдрьжашѧ, въꙁдрьжашѫ, въꙁдрьжаша, въꙁдрьжаше, въꙁдрьжахѫвъꙁдрьжаховѣвъꙁдрьжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁдрьжастевъꙁдрьжаахъ, въꙁдрьжахъ, въꙁдрьжаахь, въꙁдрьжахь, въꙁдрьжаах, въꙁдрьжахвъꙁдрьжааше, въꙁдрьжашевъꙁдрьжааше, въꙁдрьжашевъꙁдрьжаахомъ, въꙁдрьжахомъ, въꙁдрьжаахомь, въꙁдрьжахомь, въꙁдрьжаахом, въꙁдрьжахомвъꙁдрьжаашете, въꙁдрьжашете, въꙁдрьжаасте, въꙁдрьжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁдрьжаахѫ, въꙁдрьжахѫ, въꙁдрьжаахѹ, въꙁдрьжахѹвъꙁдрьжааховѣ, въꙁдрьжаховѣвъꙁдрьжаашета, въꙁдрьжашета, въꙁдрьжааста, въꙁдрьжаставъꙁдрьжаашете, въꙁдрьжашете, въꙁдрьжаасте, въꙁдрьжасте
въꙁдрьжат -въꙁдрьжѫ -въꙁдрьжш несв 1. Въздържам, възпирам някого пѹст бо к н҄емꙋ жена го добропомоштьнца. поѹштама мѫжа въꙁдръжꙙшт С 434.6 въꙁдрьжѧ εὐλαβ´ης Добронамерен жена нѣкто ... прде въ ерѹсалмъ. мѫшт съ собоѭ братѹꙙда самьѧ санъ прѣдръжꙙшта. же пр ноь ѹбо въꙁдръжꙙ бѣаше. къ црькъв же вьсѣьстѣе не пробьштааше сꙙ. севꙑрово ꙁъловѣрьство прмъ С 298.1 2. Придържам се към нещо, спазвам не глагол҄етъ гмь н бмъ. не въꙁдръжтъ стнꙑ. не съложтъ сꙙ съ ѳомѫ. не вьслѣдѹтъ правьдьнааго С 509.22 Изч С Гр κατέχω ἀνέχομαι въꙁдръжат Нвб въздържам, въздържа̀ ОА ВА Бот НГер МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ