Исторически речник
въꙁдръвань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въꙁдръван, въꙁдръваньвъꙁдръванꙗ, въꙁдръвана, въꙁдръваньꙗвъꙁдръваню, въꙁдръванѹ, въꙁдръваньювъꙁдръванмь, въꙁдръваньмь, въꙁдръванмъ, въꙁдръваньмъ, въꙁдръванмь, въꙁдръванмъвъꙁдръван, въꙁдръвань, въꙁдръванвъꙁдръванꙗ, въꙁдръвана, въꙁдръваньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въꙁдръван, въꙁдръвань, въꙁдръваневъꙁдръванмъ, въꙁдръваньмъ, въꙁдръванмь, въꙁдръваньмь, въꙁдръванмъ, въꙁдръванмь, въꙁдръваномъ, въꙁдръванамъвъꙁдръван, въꙁдръвань, въꙁдръван, въꙁдръванмвъꙁдръванхъ, въꙁдръваньхъ, въꙁдръванхь, въꙁдръваньхь, въꙁдръванхъ, въꙁдръванхьвъꙁдръван, въꙁдръваньвъꙁдръваню, въꙁдръванѹ, въꙁдръванью
NnDu
въꙁдръванма, въꙁдръваньма, въꙁдръванма, въꙁдръванма
въꙁдръвань -ꙗ ср Изскубване, изтръгване да бѫдѫтъ ѣко трѣва на ꙁъданіхъ. ѣже прѣжде воꙁдръванѣ съше СП 128.6 Изч СП Гр τὸ ἐκσπασϑῆναι воꙁдръван Нвб Ø