Исторически речник
въꙁдрѹт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдрютвъꙁдревѫ, въꙁдровѫ, въꙁдревѹвъꙁдревеш, въꙁдровешвъꙁдреветъ, въꙁдроветъ, въꙁдреветь, въꙁдреветвъꙁдревемъ, въꙁдровемъ, въꙁдревемь, въꙁдревем, въꙁдревемовъꙁдревете, въꙁдровете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдревѫтъ, въꙁдровѫтъ, въꙁдревѹтъ, въꙁдревѫть, въꙁдревѹть, въꙁдревѹтвъꙁдревевѣ, въꙁдровевѣвъꙁдревета, въꙁдроветавъꙁдревете, въꙁдровете*въꙁдрев*въꙁдрев
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*въꙁдревѣмъ*въꙁдревѣте*въꙁдревѣвѣ*въꙁдревѣта*въꙁдрюхъвъꙁдрю
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдрю*въꙁдрюхомъ*въꙁдрюсте*въꙁдрюшѧ*въꙁдрюховѣ*въꙁдрюста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*въꙁдрюсте*въꙁдревѣахъ*въꙁдревѣаше*въꙁдревѣаше*въꙁдревѣахомъ*въꙁдревѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въꙁдревѣахѫ*въꙁдревѣаховѣ*въꙁдревѣашета*въꙁдревѣашете
въꙁдрѹт -въꙁдровѫ -въꙁдровеш св Извикам силно, изрева, изкрещя въꙁдрѹвъ же вовода на слѹгѹѭштꙙѧ вонꙑ рее. ѡ ꙁълꙑѧ слѹгꙑ С 74.6 слꙑшавъ же се вовода въꙁдрѹ акꙑ левъ.  повелѣ съвꙙꙁат ѧ С 71.26 Изч С Гр βρύχω Нвб Срв руам диал [на]руам диал