Исторически речник
въꙁдрастень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въꙁдрастен, въꙁдрастеньвъꙁдрастенꙗ, въꙁдрастена, въꙁдрастеньꙗвъꙁдрастеню, въꙁдрастенѹ, въꙁдрастеньювъꙁдрастенмь, въꙁдрастеньмь, въꙁдрастенмъ, въꙁдрастеньмъ, въꙁдрастенмь, въꙁдрастенмъвъꙁдрастен, въꙁдрастень, въꙁдрастенвъꙁдрастенꙗ, въꙁдрастена, въꙁдрастеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въꙁдрастен, въꙁдрастень, въꙁдрастеневъꙁдрастенмъ, въꙁдрастеньмъ, въꙁдрастенмь, въꙁдрастеньмь, въꙁдрастенмъ, въꙁдрастенмь, въꙁдрастеномъ, въꙁдрастенамъвъꙁдрастен, въꙁдрастень, въꙁдрастен, въꙁдрастенмвъꙁдрастенхъ, въꙁдрастеньхъ, въꙁдрастенхь, въꙁдрастеньхь, въꙁдрастенхъ, въꙁдрастенхьвъꙁдрастен, въꙁдрастеньвъꙁдрастеню, въꙁдрастенѹ, въꙁдрастенью
NnDu
въꙁдрастенма, въꙁдрастеньма, въꙁдрастенма, въꙁдрастенма
въꙁдрастень -ꙗ ср Нарастване, увеличаване, разрастване л въ въꙁдрастен сла съ(въ)ꙁдрьжьнкы. л въ нѣхъ таковыхъ дѣлѣхъ. сходште  въ рет спадаѭтъ ЗЛ IIа 19—20 Изч ЗЛ Гр αὔξησις въꙁдрастен Нвб Срв възрастване книж остар ОА ЕтМл АР РБЕ