Исторически речник
въꙁдраꙁт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдраꙁтвъꙁдражѫ, въꙁдражѹвъꙁдраꙁшвъꙁдраꙁтъ, въꙁдраꙁть, въꙁдраꙁтвъꙁдраꙁмъ, въꙁдраꙁмь, въꙁдраꙁм, въꙁдраꙁмовъꙁдраꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдраꙁѧтъ, въꙁдраꙁѧть, въꙁдраꙁѧтвъꙁдраꙁвѣвъꙁдраꙁтавъꙁдраꙁтевъꙁдраꙁвъꙁдраꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁдраꙁмъ, въꙁдраꙁмь, въꙁдраꙁмвъꙁдраꙁтевъꙁдраꙁвѣвъꙁдраꙁтавъꙁдраꙁхъ, въꙁдраꙁхь, въꙁдраꙁхвъꙁдраꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдраꙁвъꙁдраꙁхомъ, въꙁдраꙁхомь, въꙁдраꙁхом, въꙁдраꙁхмꙑвъꙁдраꙁстевъꙁдраꙁшѧ, въꙁдраꙁшѫ, въꙁдраꙁша, въꙁдраꙁше, въꙁдраꙁхѫвъꙁдраꙁховѣвъꙁдраꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁдраꙁстевъꙁдражаахъ, въꙁдражахъ, въꙁдражаахь, въꙁдражахь, въꙁдражаах, въꙁдраожахвъꙁдражааше, въꙁдражашевъꙁдражааше, въꙁдражашевъꙁдражаахомъ, въꙁдражахомъ, въꙁдражаахомь, въꙁдражахомь, въꙁдражаахом, въꙁдражахомвъꙁдражаашете, въꙁдражашете, въꙁдражаасте, въꙁдражасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁдражаахѫ, въꙁдражахѫ, въꙁдражаахѹ, въꙁдражахѹвъꙁдражааховѣ, въꙁдражаховѣвъꙁдражаашета, въꙁдражашета, въꙁдражааста, въꙁдражаставъꙁдражаашете, въꙁдражашете, въꙁдражаасте, въꙁдражасте
въꙁдраꙁт -въꙁдражѫ -въꙁдраꙁш св Въздържа, възпра някого не вѣрьствовахъ рекшмъ сѫпротвхъ сꙙ апостоломъ. въꙁдраꙁхъ петра ѹт мꙙ хотꙙшта С 510.22 Изч С Гр ἀντικρούω Нвб Срв въздържа