Исторически речник
въꙁдражат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдражатвъꙁдражаѭ, въꙁдражаѫ, въꙁдражаѧ, въꙁдражаювъꙁдражаш, въꙁдражаеш, въꙁдражаашвъꙁдражатъ, въꙁдражаетъ, въꙁдражаатъ, въꙁдражать, въꙁдражаеть, въꙁдражаать, въꙁдражат, въꙁдражает, въꙁдражаатвъꙁдражамъ, въꙁдражаемъ, въꙁдражаамъ, въꙁдражамь, въꙁдражаемь, въꙁдражаамь, въꙁдражам, въꙁдражаем, въꙁдражаам, въꙁдражамо, въꙁдражаемо, въꙁдражаамовъꙁдражате, въꙁдражаете, въꙁдражаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдражаѭтъ, въꙁдражаѫтъ, въꙁдражаѧтъ, въꙁдражаютъ, въꙁдражаѭть, въꙁдражаѫть, въꙁдражаѧть, въꙁдражають, въꙁдражаѭт, въꙁдражаѫт, въꙁдражаѧт, въꙁдражаютвъꙁдражавѣ, въꙁдражаевѣ, въꙁдражаавѣвъꙁдражата, въꙁдражаета, въꙁдражаатавъꙁдражате, въꙁдражаете, въꙁдражаатевъꙁдражавъꙁдража
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁдражамъ, въꙁдражамь, въꙁдражамвъꙁдражатевъꙁдражавѣвъꙁдражатавъꙁдражахъ, въꙁдражахь, въꙁдражахвъꙁдража
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдражавъꙁдражахомъ, въꙁдражахомь, въꙁдражахом, въꙁдражахмꙑвъꙁдражастевъꙁдражашѧ, въꙁдражашѫ, въꙁдражаша, въꙁдражаше, въꙁдражахѫвъꙁдражаховѣвъꙁдражаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁдражастевъꙁдражаахъ, въꙁдражахъ, въꙁдражаахь, въꙁдражахь, въꙁдражаах, въꙁдражахвъꙁдражааше, въꙁдражашевъꙁдражааше, въꙁдражашевъꙁдражаахомъ, въꙁдражахомъ, въꙁдражаахомь, въꙁдражахомь, въꙁдражаахом, въꙁдражахомвъꙁдражаашете, въꙁдражашете, въꙁдражаасте, въꙁдражасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁдражаахѫ, въꙁдражахѫ, въꙁдражаахѹ, въꙁдражахѹвъꙁдражааховѣ, въꙁдражаховѣвъꙁдражаашета, въꙁдражашета, въꙁдражааста, въꙁдражаставъꙁдражаашете, въꙁдражашете, въꙁдражаасте, въꙁдражасте
въꙁдражат -въꙁдражаѭ -въꙁдражаш несв Въздържам, възпирам, отклонявам не бо нъ того надѣахѫ сꙙ. того рад  сто ѧ въꙁдражатъ. отъ надеждꙙ тоѧ С 372.12 Изч С Гр ἀναχαιτίζω Нвб въздържавам МлБТР ЕтМл Срв въздържам