Исторически речник
въꙁгръдѣнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въꙁгръдѣн, въꙁгръдѣньвъꙁгръдѣнꙗ, въꙁгръдѣна, въꙁгръдѣньꙗвъꙁгръдѣню, въꙁгръдѣнѹ, въꙁгръдѣньювъꙁгръдѣнмь, въꙁгръдѣньмь, въꙁгръдѣнмъ, въꙁгръдѣньмъ, въꙁгръдѣнмь, въꙁгръдѣнмъвъꙁгръдѣн, въꙁгръдѣнь, въꙁгръдѣнвъꙁгръдѣнꙗ, въꙁгръдѣна, въꙁгръдѣньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въꙁгръдѣн, въꙁгръдѣнь, въꙁгръдѣневъꙁгръдѣнмъ, въꙁгръдѣньмъ, въꙁгръдѣнмь, въꙁгръдѣньмь, въꙁгръдѣнмъ, въꙁгръдѣнмь, въꙁгръдѣномъ, въꙁгръдѣнамъвъꙁгръдѣн, въꙁгръдѣнь, въꙁгръдѣн, въꙁгръдѣнмвъꙁгръдѣнхъ, въꙁгръдѣньхъ, въꙁгръдѣнхь, въꙁгръдѣньхь, въꙁгръдѣнхъ, въꙁгръдѣнхьвъꙁгръдѣн, въꙁгръдѣньвъꙁгръдѣню, въꙁгръдѣнѹ, въꙁгръдѣнью
NnDu
въꙁгръдѣнма, въꙁгръдѣньма, въꙁгръдѣнма, въꙁгръдѣнма
въꙁгръдѣнь -ꙗ ср Възгордяване пон҄еже  неправьднꙑ кнꙙꙁь. веланьꙗ рад отъпаде. на небеснꙑхъ слъ. ненавстьнъ бв плодъ въꙁгръдѣньꙗ. мꙿже  въскорѣ матꙿ падень же на пагѹбѫ С 545.16 Изч С Нвб Срв възгордяване ОА МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ