Исторически речник
въꙁгнѫшат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁгнѫшат сѧвъꙁгнѫшаѭ, въꙁгнѫшаѫ, въꙁгнѫшаѧ, въꙁгнѫшаювъꙁгнѫшаш, въꙁгнѫшаеш, въꙁгнѫшаашвъꙁгнѫшатъ, въꙁгнѫшаетъ, въꙁгнѫшаатъ, въꙁгнѫшать, въꙁгнѫшаеть, въꙁгнѫшаать, въꙁгнѫшат, въꙁгнѫшает, въꙁгнѫшаатвъꙁгнѫшамъ, въꙁгнѫшаемъ, въꙁгнѫшаамъ, въꙁгнѫшамь, въꙁгнѫшаемь, въꙁгнѫшаамь, въꙁгнѫшам, въꙁгнѫшаем, въꙁгнѫшаам, въꙁгнѫшамо, въꙁгнѫшаемо, въꙁгнѫшаамовъꙁгнѫшате, въꙁгнѫшаете, въꙁгнѫшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁгнѫшаѭтъ, въꙁгнѫшаѫтъ, въꙁгнѫшаѧтъ, въꙁгнѫшаютъ, въꙁгнѫшаѭть, въꙁгнѫшаѫть, въꙁгнѫшаѧть, въꙁгнѫшають, въꙁгнѫшаѭт, въꙁгнѫшаѫт, въꙁгнѫшаѧт, въꙁгнѫшаютвъꙁгнѫшавѣ, въꙁгнѫшаевѣ, въꙁгнѫшаавѣвъꙁгнѫшата, въꙁгнѫшаета, въꙁгнѫшаатавъꙁгнѫшате, въꙁгнѫшаете, въꙁгнѫшаатевъꙁгнѫшавъꙁгнѫша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁгнѫшамъ, въꙁгнѫшамь, въꙁгнѫшамвъꙁгнѫшатевъꙁгнѫшавѣвъꙁгнѫшатавъꙁгнѫшахъ, въꙁгнѫшахь, въꙁгнѫшахвъꙁгнѫша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁгнѫшавъꙁгнѫшахомъ, въꙁгнѫшахомь, въꙁгнѫшахом, въꙁгнѫшахмꙑвъꙁгнѫшастевъꙁгнѫшашѧ, въꙁгнѫшашѫ, въꙁгнѫшаша, въꙁгнѫшаше, въꙁгнѫшахѫвъꙁгнѫшаховѣвъꙁгнѫшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁгнѫшастевъꙁгнѫшаахъ, въꙁгнѫшахъ, въꙁгнѫшаахь, въꙁгнѫшахь, въꙁгнѫшаах, въꙁгнѫшахвъꙁгнѫшааше, въꙁгнѫшашевъꙁгнѫшааше, въꙁгнѫшашевъꙁгнѫшаахомъ, въꙁгнѫшахомъ, въꙁгнѫшаахомь, въꙁгнѫшахомь, въꙁгнѫшаахом, въꙁгнѫшахомвъꙁгнѫшаашете, въꙁгнѫшашете, въꙁгнѫшаасте, въꙁгнѫшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁгнѫшаахѫ, въꙁгнѫшахѫ, въꙁгнѫшаахѹ, въꙁгнѫшахѹвъꙁгнѫшааховѣ, въꙁгнѫшаховѣвъꙁгнѫшаашета, въꙁгнѫшашета, въꙁгнѫшааста, въꙁгнѫшаставъꙁгнѫшаашете, въꙁгнѫшашете, въꙁгнѫшаасте, въꙁгнѫшасте
въꙁгнѫшат сѧ -въꙁгнѫшаѭ сѧ -въꙁгнѫшаш сѧ несв Гнуся се, отвращавам се вьсего брашьна вьꙁгѫша (вм. въꙁгнѫша, Север., с. 141, бел. под линия) сѩ. дша іхъ СП 106.18  не въꙁгнѫша сѧ мноѭ грѣшънкомь. ꙁане прогнѣвахъ ѣрость твоѭ СЕ 79а 5 н въꙁгѫша (вм. въꙁгнѫша, Нахтигал, с. 263, бел. под линия) сѧ мноѭѭ прѣстѫпльшааго т велѣне СЕ 85а 19 Изч СП СЕ Гр βδελύσσομαι Нвб Срв гнъся се остар ОА ВА РБЕ