Исторически речник
въꙁглашат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁглашатвъꙁглашаѭ, въꙁглашаѫ, въꙁглашаѧ, въꙁглашаювъꙁглашаш, въꙁглашаеш, въꙁглашаашвъꙁглашатъ, въꙁглашаетъ, въꙁглашаатъ, въꙁглашать, въꙁглашаеть, въꙁглашаать, въꙁглашат, въꙁглашает, въꙁглашаатвъꙁглашамъ, въꙁглашаемъ, въꙁглашаамъ, въꙁглашамь, въꙁглашаемь, въꙁглашаамь, въꙁглашам, въꙁглашаем, въꙁглашаам, въꙁглашамо, въꙁглашаемо, въꙁглашаамовъꙁглашате, въꙁглашаете, въꙁглашаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁглашаѭтъ, въꙁглашаѫтъ, въꙁглашаѧтъ, въꙁглашаютъ, въꙁглашаѭть, въꙁглашаѫть, въꙁглашаѧть, въꙁглашають, въꙁглашаѭт, въꙁглашаѫт, въꙁглашаѧт, въꙁглашаютвъꙁглашавѣ, въꙁглашаевѣ, въꙁглашаавѣвъꙁглашата, въꙁглашаета, въꙁглашаатавъꙁглашате, въꙁглашаете, въꙁглашаатевъꙁглашавъꙁглаша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁглашамъ, въꙁглашамь, въꙁглашамвъꙁглашатевъꙁглашавѣвъꙁглашатавъꙁглашахъ, въꙁглашахь, въꙁглашахвъꙁглаша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁглашавъꙁглашахомъ, въꙁглашахомь, въꙁглашахом, въꙁглашахмꙑвъꙁглашастевъꙁглашашѧ, въꙁглашашѫ, въꙁглашаша, въꙁглашаше, въꙁглашахѫвъꙁглашаховѣвъꙁглашаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁглашастевъꙁглашаахъ, въꙁглашахъ, въꙁглашаахь, въꙁглашахь, въꙁглашаах, въꙁглашахвъꙁглашааше, въꙁглашашевъꙁглашааше, въꙁглашашевъꙁглашаахомъ, въꙁглашахомъ, въꙁглашаахомь, въꙁглашахомь, въꙁглашаахом, въꙁглашахомвъꙁглашаашете, въꙁглашашете, въꙁглашаасте, въꙁглашасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁглашаахѫ, въꙁглашахѫ, въꙁглашаахѹ, въꙁглашахѹвъꙁглашааховѣ, въꙁглашаховѣвъꙁглашаашета, въꙁглашашета, въꙁглашааста, въꙁглашаставъꙁглашаашете, въꙁглашашете, въꙁглашаасте, въꙁглашасте
въꙁглашат -въꙁглашаѭ -въꙁглашаш несв Издавам силен глас, викам, крещя комѹ ѹподобл҄ѭ родось. подобенъ естъ дѣтщемъ сѣдѣщемъ. на тръжштхъ. ꙇже въꙁглашаѭтъ дрѹгомъ свомъ М Мт 11.16 З он же въꙁглашаахѫ глѭште. пропьн  пропьні  З Лк 23.21 За свещеник — тържествено издигам гласа си по време на молитва, богослужение. ѹслꙑша же молтвꙑ го кнꙙꙁъ. ꙗко въꙁглашааше къ богѹ С 160.29 Изч М З С Гр προσφωνέω ἐπιφωνέω Нвб възглашавам книж остар ОА ВА ЕтМл възгласявам МлБТР ЕтМл АР РБЕ Срв [про]възгласявам