Исторически речник
въꙁвѣꙗнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въꙁвѣꙗн, въꙁвѣꙗньвъꙁвѣꙗнꙗ, въꙁвѣꙗна, въꙁвѣꙗньꙗвъꙁвѣꙗню, въꙁвѣꙗнѹ, въꙁвѣꙗньювъꙁвѣꙗнмь, въꙁвѣꙗньмь, въꙁвѣꙗнмъ, въꙁвѣꙗньмъ, въꙁвѣꙗнмь, въꙁвѣꙗнмъвъꙁвѣꙗн, въꙁвѣꙗнь, въꙁвѣꙗнвъꙁвѣꙗнꙗ, въꙁвѣꙗна, въꙁвѣꙗньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въꙁвѣꙗн, въꙁвѣꙗнь, въꙁвѣꙗневъꙁвѣꙗнмъ, въꙁвѣꙗньмъ, въꙁвѣꙗнмь, въꙁвѣꙗньмь, въꙁвѣꙗнмъ, въꙁвѣꙗнмь, въꙁвѣꙗномъ, въꙁвѣꙗнамъвъꙁвѣꙗн, въꙁвѣꙗнь, въꙁвѣꙗн, въꙁвѣꙗнмвъꙁвѣꙗнхъ, въꙁвѣꙗньхъ, въꙁвѣꙗнхь, въꙁвѣꙗньхь, въꙁвѣꙗнхъ, въꙁвѣꙗнхьвъꙁвѣꙗн, въꙁвѣꙗньвъꙁвѣꙗню, въꙁвѣꙗнѹ, въꙁвѣꙗнью
NnDu
въꙁвѣꙗнма, въꙁвѣꙗньма, въꙁвѣꙗнма, въꙁвѣꙗнма
въꙁвѣꙗнь -ꙗ ср Подухване, полъх, повей то топло вьꙁвѣꙗн югово.  невѣста цръкꙑ вь пѣтїхъ пѣт.  прꙁꙑваатъ глагол҄ѫшт. вьстан сѣвере  прд юже С 349.12—13 Изч С Гр ἐπίπνευσις вьꙁвѣꙗн Нвб Срв веяние остар ОА ВА РБЕ