Исторически речник
въꙁвѣщень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въꙁвѣщен, въꙁвѣщеньвъꙁвѣщенꙗ, въꙁвѣщена, въꙁвѣщеньꙗвъꙁвѣщеню, въꙁвѣщенѹ, въꙁвѣщеньювъꙁвѣщенмь, въꙁвѣщеньмь, въꙁвѣщенмъ, въꙁвѣщеньмъ, въꙁвѣщенмь, въꙁвѣщенмъвъꙁвѣщен, въꙁвѣщень, въꙁвѣщенвъꙁвѣщенꙗ, въꙁвѣщена, въꙁвѣщеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въꙁвѣщен, въꙁвѣщень, въꙁвѣщеневъꙁвѣщенмъ, въꙁвѣщеньмъ, въꙁвѣщенмь, въꙁвѣщеньмь, въꙁвѣщенмъ, въꙁвѣщенмь, въꙁвѣщеномъ, въꙁвѣщенамъвъꙁвѣщен, въꙁвѣщень, въꙁвѣщен, въꙁвѣщенмвъꙁвѣщенхъ, въꙁвѣщеньхъ, въꙁвѣщенхь, въꙁвѣщеньхь, въꙁвѣщенхъ, въꙁвѣщенхьвъꙁвѣщен, въꙁвѣщеньвъꙁвѣщеню, въꙁвѣщенѹ, въꙁвѣщенью
NnDu
въꙁвѣщенма, въꙁвѣщеньма, въꙁвѣщенма, въꙁвѣщенма
въꙁвѣщень -ꙗ ср Известяване, съобщаване, известие онъ же прмъ  поьтъ подв сꙙ вьꙁвѣштеню бꙑвъшѹѹмѹ о томъ къ стѹѹмѹ С 559.1 пакꙑ свободѣ вьꙁвѣштен С 243.29 Изч С Гр μήνυμα вьꙁвѣштен Нвб възвещение книж остар МлБТР ЕтМл