Исторически речник
въꙁвѣст сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁвѣст сѧвъꙁвѣшѫ, въꙁвѣшѹвъꙁвѣсшвъꙁвѣстъ, въꙁвѣсть, въꙁвѣствъꙁвѣсмъ, въꙁвѣсмь, въꙁвѣсм, въꙁвѣсмовъꙁвѣсте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁвѣсѧтъ, въꙁвѣсѧть, въꙁвѣсѧтвъꙁвѣсвѣвъꙁвѣставъꙁвѣстевъꙁвѣсвъꙁвѣс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁвѣсмъ, въꙁвѣсмь, въꙁвѣсмвъꙁвѣстевъꙁвѣсвѣвъꙁвѣставъꙁвѣсхъ, въꙁвѣсхь, въꙁвѣсхвъꙁвѣс
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁвѣсвъꙁвѣсхомъ, въꙁвѣсхомь, въꙁвѣсхом, въꙁвѣсхмꙑвъꙁвѣсстевъꙁвѣсшѧ, въꙁвѣсшѫ, въꙁвѣсша, въꙁвѣсше, въꙁвѣсхѫвъꙁвѣсховѣвъꙁвѣсста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁвѣсстевъꙁвѣшаахъ, въꙁвѣшахъ, въꙁвѣшаахь, въꙁвѣшахь, въꙁвѣшаах, въꙁвѣшахвъꙁвѣшааше, въꙁвѣшашевъꙁвѣшааше, въꙁвѣшашевъꙁвѣшаахомъ, въꙁвѣшахомъ, въꙁвѣшаахомь, въꙁвѣшахомь, въꙁвѣшаахом, въꙁвѣшахомвъꙁвѣшаашете, въꙁвѣшашете, въꙁвѣшаасте, въꙁвѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁвѣшаахѫ, въꙁвѣшахѫ, въꙁвѣшаахѹ, въꙁвѣшахѹвъꙁвѣшааховѣ, въꙁвѣшаховѣвъꙁвѣшаашете, въꙁвѣшашете, въꙁвѣшаасте, въꙁвѣшастевъꙁвѣшаашета, въꙁвѣшашета, въꙁвѣшааста, въꙁвѣшаста
въꙁвѣст сѧ -въꙁвѣшѫ сѧ -въꙁвѣсш сѧ св Обеся се ꙇ повръгъ съребро въ цркве отде. ꙇ ошедъ вьꙁвѣс сѧ М Мт 27.5 З помѧн ꙇюдѫ скаротъскааго. ѹбоѣвъша сѧ. ꙇ положьша съребро. ꙇ вьꙁвѣшьша сѧ СЕ 40а 19—20 Изч М З СЕ Гр ἀπάγχομαι вьꙁвѣст сѧ Нвб Срв веся се ОА РБЕ