Исторически речник
въꙁвꙑст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁвꙑствъꙁвꙑшѫ, въꙁвꙑшѹвъꙁвꙑсшвъꙁвꙑстъ, въꙁвꙑсть, въꙁвꙑствъꙁвꙑсмъ, въꙁвꙑсмь, въꙁвꙑсм, въꙁвꙑсмовъꙁвꙑсте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁвꙑсѧтъ, въꙁвꙑсѧть, въꙁвꙑсѧтвъꙁвꙑсвѣвъꙁвꙑставъꙁвꙑстевъꙁвꙑсвъꙁвꙑс
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁвꙑсмъ, въꙁвꙑсмь, въꙁвꙑсмвъꙁвꙑстевъꙁвꙑсвѣвъꙁвꙑставъꙁвꙑсхъ, въꙁвꙑсхь, въꙁвꙑсхвъꙁвꙑс
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁвꙑсвъꙁвꙑсхомъ, въꙁвꙑсхомь, въꙁвꙑсхом, въꙁвꙑсхмꙑвъꙁвꙑсстевъꙁвꙑсшѧ, въꙁвꙑсшѫ, въꙁвꙑсша, въꙁвꙑсше, въꙁвꙑсхѫвъꙁвꙑсховѣвъꙁвꙑсста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁвꙑсстевъꙁвꙑшаахъ, въꙁвꙑшахъ, въꙁвꙑшаахь, въꙁвꙑшахь, въꙁвꙑшаах, въꙁвꙑшахвъꙁвꙑшааше, въꙁвꙑшашевъꙁвꙑшааше, въꙁвꙑшашевъꙁвꙑшаахомъ, въꙁвꙑшахомъ, въꙁвꙑшаахомь, въꙁвꙑшахомь, въꙁвꙑшаахом, въꙁвꙑшахомвъꙁвꙑшаашете, въꙁвꙑшашете, въꙁвꙑшаасте, въꙁвꙑшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁвꙑшаахѫ, въꙁвꙑшахѫ, въꙁвꙑшаахѹ, въꙁвꙑшахѹвъꙁвꙑшааховѣ, въꙁвꙑшаховѣвъꙁвꙑшаашете, въꙁвꙑшашете, въꙁвꙑшаасте, въꙁвꙑшастевъꙁвꙑшаашета, въꙁвꙑшашета, въꙁвꙑшааста, въꙁвꙑшаста
въꙁвꙑст -въꙁвꙑшѫ -въꙁвꙑсш св Издигна нависоко, извися, възвися ꙗже хоштеш вдѣт амъ ... мра обратвъша сꙙ. ха въꙁвꙑсвъша сꙙ.  отъ вьсего въкѹпѣ вьсел҄ен С 513.10 въꙁвꙑст сѧ Изч С Гр ὑψόω Нвб възвися [се] ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ възвиша [се] ОА ВА НГер МлБТР БТР АР РБЕ ДА