Исторически речник
въꙁвращат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁвращатвъꙁвращаѭ, въꙁвращаѫ, въꙁвращаѧ, въꙁвращаювъꙁвращаш, въꙁвращаеш, въꙁвращаашвъꙁвращатъ, въꙁвращаетъ, въꙁвращаатъ, въꙁвращать, въꙁвращаеть, въꙁвращаать, въꙁвращат, въꙁвращает, въꙁвращаатвъꙁвращамъ, въꙁвращаемъ, въꙁвращаамъ, въꙁвращамь, въꙁвращаемь, въꙁвращаамь, въꙁвращам, въꙁвращаем, въꙁвращаам, въꙁвращамо, въꙁвращаемо, въꙁвращаамовъꙁвращате, въꙁвращаете, въꙁвращаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁвращаѭтъ, въꙁвращаѫтъ, въꙁвращаѧтъ, въꙁвращаютъ, въꙁвращаѭть, въꙁвращаѫть, въꙁвращаѧть, въꙁвращають, въꙁвращаѭт, въꙁвращаѫт, въꙁвращаѧт, въꙁвращаютвъꙁвращавѣ, въꙁвращаевѣ, въꙁвращаавѣвъꙁвращата, въꙁвращаета, въꙁвращаатавъꙁвращате, въꙁвращаете, въꙁвращаатевъꙁвращавъꙁвраща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁвращамъ, въꙁвращамь, въꙁвращамвъꙁвращатевъꙁвращавѣвъꙁвращатавъꙁвращахъ, въꙁвращахь, въꙁвращахвъꙁвраща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁвращавъꙁвращахомъ, въꙁвращахомь, въꙁвращахом, въꙁвращахмꙑвъꙁвращастевъꙁвращашѧ, въꙁвращашѫ, въꙁвращаша, въꙁвращаше, въꙁвращахѫвъꙁвращаховѣвъꙁвращаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁвращастевъꙁвращаахъ, въꙁвращахъ, въꙁвращаахь, въꙁвращахь, въꙁвращаах, въꙁвращахвъꙁвращааше, въꙁвращашевъꙁвращааше, въꙁвращашевъꙁвращаахомъ, въꙁвращахомъ, въꙁвращаахомь, въꙁвращахомь, въꙁвращаахом, въꙁвращахомвъꙁвращаашете, въꙁвращашете, въꙁвращаасте, въꙁвращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁвращаахѫ, въꙁвращахѫ, въꙁвращаахѹ, въꙁвращахѹвъꙁвращааховѣ, въꙁвращаховѣвъꙁвращаашета, въꙁвращашета, въꙁвращааста, въꙁвращаставъꙁвращаашете, въꙁвращашете, въꙁвращаасте, въꙁвращасте
въꙁвращат -въꙁвращаѭ -въꙁвращаш несв 1. Връщам, възвръщам влко гі бже нашъ ... тꙑ своеѭ прѣмѫдростѭ. соꙁъдалъ ес ка. ꙇ пакꙑ вь ꙁем҇ⷧѭ вьꙁвращае()ш  СЕ 57b 20 2. Отдръпвам доколѣ гі поносітъ врагъ ... въскѫѭ въꙁвраштаеші рѫкѫ твоѭ. і десніцѫ твоѭ отъ срѣдꙑ ѣдръ твоіхъ до коньца СП 73.11 3. Отклонявам, възпирам въꙁвраштаѭштѹ ѧ мѹ отъ трѣбъ мъ пае же бꙑшъѭ ставꙙштѹ. мꙙтежѹ же бꙑвъшѹ вь н҄хъ С 29.29—30.1 Изч СП СЕ С Гр ὑποστρέφω ἀποστρέφω ἐμποδίζω вьꙁвращат въꙁвраштат Нвб възвръщам ОА ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ