Исторически речник
въꙁвалт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁвалтвъꙁвалѭ, въꙁвалѧ, въꙁвалювъꙁвалшвъꙁвалтъ, въꙁвалть, въꙁвалтвъꙁвалмъ, въꙁвалмь, въꙁвалм, въꙁвалмовъꙁвалте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁвалѧтъ, въꙁвалѧть, въꙁвалѧтвъꙁвалвѣвъꙁвалтавъꙁвалтевъꙁвалвъꙁвал
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁвалмъ, въꙁвалмь, въꙁвалмвъꙁвалтевъꙁвалвѣвъꙁвалтавъꙁвалхъ, въꙁвалхь, въꙁвалхвъꙁвал
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁвалвъꙁвалхомъ, въꙁвалхомь, въꙁвалхом, въꙁвалхмꙑвъꙁвалстевъꙁвалшѧ, въꙁвалшѫ, въꙁвалша, въꙁвалше, въꙁвалхѫвъꙁвалховѣвъꙁвалста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁвалстевъꙁвалꙗахъ, въꙁвалѣахъ, въꙁвалаахъ, въꙁвалѣхъ, въꙁвалꙗхъ, въꙁвалѧахъ, въꙁвалѧхъ, въꙁвалꙗахь, въꙁвалѣахь, въꙁвалаахь, въꙁвалѣхь, въꙁвалꙗхь, въꙁвалѧахь, въꙁвалѧхь, въꙁвалꙗах, въꙁвалѣах, въꙁвалаах, въꙁвалѣх, въꙁвалꙗх, въꙁвалѧах, въꙁвалѧхвъꙁвалꙗаше, въꙁвалѣаше, въꙁвалааше, въꙁвалѣше, въꙁвалꙗше, въꙁвалѧаше, въꙁвалѧшевъꙁвалꙗаше, въꙁвалѣаше, въꙁвалааше, въꙁвалѣше, въꙁвалꙗше, въꙁвалѧаше, въꙁвалѧшевъꙁвалꙗахомъ, въꙁвалѣахомъ, въꙁвалаахомъ, въꙁвалѣхомъ, въꙁвалꙗхомъ, въꙁвалѧахомъ, въꙁвалѧхомъ, въꙁвалꙗахомь, въꙁвалѣахомь, въꙁвалаахомь, въꙁвалѣхомь, въꙁвалꙗхомь, въꙁвалѧахомь, въꙁвалѧхомь, въꙁвалꙗахом, въꙁвалѣахом, въꙁвалаахом, въꙁвалѣхом, въꙁвалꙗхом, въꙁвалѧахом, въꙁвалѧхомвъꙁвалꙗашете, въꙁвалѣашете, въꙁвалаашете, въꙁвалѣшете, въꙁвалꙗшете, въꙁвалꙗасте, въꙁвалѣасте, въꙁвалаасте, въꙁвалѣсте, въꙁвалꙗсте, въꙁвалѧасте, въꙁвалѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁвалꙗахѫ, въꙁвалѣахѫ, въꙁвалаахѫ, въꙁвалѣхѫ, въꙁвалꙗхѫ, въꙁвалꙗахѹ, въꙁвалѣахѹ, въꙁвалаахѹ, въꙁвалѣхѹ, въꙁвалꙗхѹ, въꙁвалѧахѹ, въꙁвалѧхѹвъꙁвалꙗаховѣ, въꙁвалѣаховѣ, въꙁвалааховѣ, въꙁвалѣховѣ, въꙁвалꙗховѣ, въꙁвалѧаховѣ, въꙁвалѧховѣвъꙁвалꙗашета, въꙁвалѣашета, въꙁвалаашета, въꙁвалѣшета, въꙁвалꙗшета, въꙁвалꙗаста, въꙁвалѣаста, въꙁвалааста, въꙁвалѣста, въꙁвалꙗста, въꙁвалѧаста, въꙁвалѧставъꙁвалꙗашете, въꙁвалѣашете, въꙁвалаашете, въꙁвалѣшете, въꙁвалꙗшете, въꙁвалꙗасте, въꙁвалѣасте, въꙁвалаасте, въꙁвалѣсте, въꙁвалꙗсте, въꙁвалѧасте, въꙁвалѧсте
въꙁвалт -въꙁвалѭ -въꙁвалш св Придвижа чрез търкаляне, отърколя ꙇ полож е въ новѣмь своемь гробѣ. ꙇже сѣе въ камен. ꙇ въꙁваль камень вел на двьр гроба  отде М Мт 27.60 Изч М З А Гр προσκυλίω Нвб Срв валям ОА ВА РБЕ ДА