Исторически речник
въꙁбѣшень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въꙁбѣшен, въꙁбѣшеньвъꙁбѣшенꙗ, въꙁбѣшена, въꙁбѣшеньꙗвъꙁбѣшеню, въꙁбѣшенѹ, въꙁбѣшеньювъꙁбѣшенмь, въꙁбѣшеньмь, въꙁбѣшенмъ, въꙁбѣшеньмъ, въꙁбѣшенмь, въꙁбѣшенмъвъꙁбѣшен, въꙁбѣшень, въꙁбѣшенвъꙁбѣшенꙗ, въꙁбѣшена, въꙁбѣшеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въꙁбѣшен, въꙁбѣшень, въꙁбѣшеневъꙁбѣшенмъ, въꙁбѣшеньмъ, въꙁбѣшенмь, въꙁбѣшеньмь, въꙁбѣшенмъ, въꙁбѣшенмь, въꙁбѣшеномъ, въꙁбѣшенамъвъꙁбѣшен, въꙁбѣшень, въꙁбѣшен, въꙁбѣшенмвъꙁбѣшенхъ, въꙁбѣшеньхъ, въꙁбѣшенхь, въꙁбѣшеньхь, въꙁбѣшенхъ, въꙁбѣшенхьвъꙁбѣшен, въꙁбѣшеньвъꙁбѣшеню, въꙁбѣшенѹ, въꙁбѣшенью
NnDu
въꙁбѣшенма, въꙁбѣшеньма, въꙁбѣшенма, въꙁбѣшенма
въꙁбѣшень -ꙗ ср Обезумяване, безумие въꙁвѣстшꙙ црѹ ѹлꙗнѹ вьса бꙑвъшаꙗ.  ꙗко мꙑ правьднка побхомꙑ. ѡ беꙁаконьнааго вьꙁбѣшенꙗ. ѡ же тъгда ослѣпьн невѣрънꙑхъ ловѣкъ. ѹбваѭштхъ вѣрънꙑѧ ... нъ сѣ оставвъ же беꙁбожьнꙑхъ тѣхъ. на доброьстьнꙑѧ вьꙁбѣшен С 217.7—8, 15 ѡ веле хсово ловѣколюб. ѡ веле юдно беꙁакон. ѡ веле вьꙁбѣшен. овъ бо прода ѧ на трехъ десꙙтехъ днар С 419.26—27 Буйстване. на хлѣвнахъ же стоѧшт. вдꙙште го ѹстръмьн къ юньцѹ. млѹѭште правьднааго. ставьꙗхѫ  гласꙑ. ѹклонт сꙙ гнѣва  въꙁбѣшеньꙗ юньа С 566.10 Изч С Гр μανία вьꙁбѣшен Нвб Срв бешенство остар ВА РБЕ