Исторически речник
въꙁбѣшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁбѣшатвъꙁбѣшаѭ, въꙁбѣшаѫ, въꙁбѣшаѧ, въꙁбѣшаювъꙁбѣшаш, въꙁбѣшаеш, въꙁбѣшаашвъꙁбѣшатъ, въꙁбѣшаетъ, въꙁбѣшаатъ, въꙁбѣшать, въꙁбѣшаеть, въꙁбѣшаать, въꙁбѣшат, въꙁбѣшает, въꙁбѣшаатвъꙁбѣшамъ, въꙁбѣшаемъ, въꙁбѣшаамъ, въꙁбѣшамь, въꙁбѣшаемь, въꙁбѣшаамь, въꙁбѣшам, въꙁбѣшаем, въꙁбѣшаам, въꙁбѣшамо, въꙁбѣшаемо, въꙁбѣшаамовъꙁбѣшате, въꙁбѣшаете, въꙁбѣшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁбѣшаѭтъ, въꙁбѣшаѫтъ, въꙁбѣшаѧтъ, въꙁбѣшаютъ, въꙁбѣшаѭть, въꙁбѣшаѫть, въꙁбѣшаѧть, въꙁбѣшають, въꙁбѣшаѭт, въꙁбѣшаѫт, въꙁбѣшаѧт, въꙁбѣшаютвъꙁбѣшавѣ, въꙁбѣшаевѣ, въꙁбѣшаавѣвъꙁбѣшата, въꙁбѣшаета, въꙁбѣшаатавъꙁбѣшате, въꙁбѣшаете, въꙁбѣшаатевъꙁбѣшавъꙁбѣша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁбѣшамъ, въꙁбѣшамь, въꙁбѣшамвъꙁбѣшатевъꙁбѣшавѣвъꙁбѣшатавъꙁбѣшахъ, въꙁбѣшахь, въꙁбѣшахвъꙁбѣша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁбѣшавъꙁбѣшахомъ, въꙁбѣшахомь, въꙁбѣшахом, въꙁбѣшахмꙑвъꙁбѣшастевъꙁбѣшашѧ, въꙁбѣшашѫ, въꙁбѣшаша, въꙁбѣшаше, въꙁбѣшахѫвъꙁбѣшаховѣвъꙁбѣшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁбѣшастевъꙁбѣшаахъ, въꙁбѣшахъ, въꙁбѣшаахь, въꙁбѣшахь, въꙁбѣшаах, въꙁбѣшахвъꙁбѣшааше, въꙁбѣшашевъꙁбѣшааше, въꙁбѣшашевъꙁбѣшаахомъ, въꙁбѣшахомъ, въꙁбѣшаахомь, въꙁбѣшахомь, въꙁбѣшаахом, въꙁбѣшахомвъꙁбѣшаашете, въꙁбѣшашете, въꙁбѣшаасте, въꙁбѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁбѣшаахѫ, въꙁбѣшахѫ, въꙁбѣшаахѹ, въꙁбѣшахѹвъꙁбѣшааховѣ, въꙁбѣшаховѣвъꙁбѣшаашета, въꙁбѣшашета, въꙁбѣшааста, въꙁбѣшаставъꙁбѣшаашете, въꙁбѣшашете, въꙁбѣшаасте, въꙁбѣшасте
въꙁбѣшат -въꙁбѣшаѭ -въꙁбѣшаш несв Довеждам до лудост, до безумие ѡ беꙁѹмь пае же ѡ сьребролюбьство. вьсе бо то пород ꙁъло. на то с помꙑслвъ прѣда ѹтелꙗ. сце бо стъ ꙁълꙑ корень ть. бѣса лютѣ. ѹвꙙꙁъшꙙѧ вьꙁвѣшаѧ (погр. вм. вьꙁбѣша, Север., с. 411, бел. под линия) дѹшꙙ С 411.24 Изч С Гр ἐκβακχεύω вьꙁбѣшат Нвб Срв възбеснявам остар ЕтМл МлБТР