Исторически речник
въꙁбѹждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁбѹждатвъꙁбѹждаѭ, въꙁбѹждаѫ, въꙁбѹждаѧ, въꙁбѹждаювъꙁбѹждаш, въꙁбѹждаеш, въꙁбѹждаашвъꙁбѹждатъ, въꙁбѹждаетъ, въꙁбѹждаатъ, въꙁбѹждать, въꙁбѹждаеть, въꙁбѹждаать, въꙁбѹждат, въꙁбѹждает, въꙁбѹждаатвъꙁбѹждамъ, въꙁбѹждаемъ, въꙁбѹждаамъ, въꙁбѹждамь, въꙁбѹждаемь, въꙁбѹждаамь, въꙁбѹждам, въꙁбѹждаем, въꙁбѹждаам, въꙁбѹждамо, въꙁбѹждаемо, въꙁбѹждаамовъꙁбѹждате, въꙁбѹждаете, въꙁбѹждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁбѹждаѭтъ, въꙁбѹждаѫтъ, въꙁбѹждаѧтъ, въꙁбѹждаютъ, въꙁбѹждаѭть, въꙁбѹждаѫть, въꙁбѹждаѧть, въꙁбѹждають, въꙁбѹждаѭт, въꙁбѹждаѫт, въꙁбѹждаѧт, въꙁбѹждаютвъꙁбѹждавѣ, въꙁбѹждаевѣ, въꙁбѹждаавѣвъꙁбѹждата, въꙁбѹждаета, въꙁбѹждаатавъꙁбѹждате, въꙁбѹждаете, въꙁбѹждаатевъꙁбѹждавъꙁбѹжда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁбѹждамъ, въꙁбѹждамь, въꙁбѹждамвъꙁбѹждатевъꙁбѹждавѣвъꙁбѹждатавъꙁбѹждахъ, въꙁбѹждахь, въꙁбѹждахвъꙁбѹжда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁбѹждавъꙁбѹждахомъ, въꙁбѹждахомь, въꙁбѹждахом, въꙁбѹждахмꙑвъꙁбѹждастевъꙁбѹждашѧ, въꙁбѹждашѫ, въꙁбѹждаша, въꙁбѹждаше, въꙁбѹждахѫвъꙁбѹждаховѣвъꙁбѹждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁбѹждастевъꙁбѹждаахъ, въꙁбѹждахъ, въꙁбѹждаахь, въꙁбѹждахь, въꙁбѹждаах, въꙁбѹждахвъꙁбѹждааше, въꙁбѹждашевъꙁбѹждааше, въꙁбѹждашевъꙁбѹждаахомъ, въꙁбѹждахомъ, въꙁбѹждаахомь, въꙁбѹждахомь, въꙁбѹждаахом, въꙁбѹждахомвъꙁбѹждаашете, въꙁбѹждашете, въꙁбѹждаасте, въꙁбѹждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁбѹждаахѫ, въꙁбѹждахѫ, въꙁбѹждаахѹ, въꙁбѹждахѹвъꙁбѹждааховѣ, въꙁбѹждаховѣвъꙁбѹждаашета, въꙁбѹждашета, въꙁбѹждааста, въꙁбѹждаставъꙁбѹждаашете, въꙁбѹждашете, въꙁбѹждаасте, въꙁбѹждасте
въꙁбѹждат -въꙁбѹждаѭ -въꙁбѹждаш несв Събуждам, разбуждам [от сън] сѫштѹ бо велкѹѹмѹ отъцѹ въ хꙑꙁнѣ.  молтвѫ творꙙштѹ къ богꙋ. въꙁдрѣма сꙙ  ѹсънѫ малꙑ.  вдѣ нѣкога (!) въ свꙙттел҄ьстѣ лѣпотѣ въꙁбѹждаѭшта  С 275.23—24 Образно. ѡ болюбꙿе. просꙗвшхъ подвгомъ. положхъ скоростѭ съконьат. гѹ повелѣваѭштѹ. отьтъ (!) тебе м вьꙁвѣштенаꙗ. кѹпꙿно бо же  прѧт м. отъ тебе раꙁѹмно напсанаꙗ.  окꙑ отъ съна въꙁбѹждаѭшта мꙙ. сънт  псанью прѣдат С 543.19 Изч С Гр διυπνίζω Нвб Срв възбуждам ОА ВА НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ