Исторически речник
въꙁбѹдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁбѹдтвъꙁбѹждѫ, въꙁбѹждѹвъꙁбѹдшвъꙁбѹдтъ, въꙁбѹдть, въꙁбѹдтвъꙁбѹдмъ, въꙁбѹдмь, въꙁбѹдм, въꙁбѹдмовъꙁбѹдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁбѹдѧтъ, въꙁбѹдѧть, въꙁбѹдѧтвъꙁбѹдвѣвъꙁбѹдтавъꙁбѹдтевъꙁбѹдвъꙁбѹд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁбѹдмъ, въꙁбѹдмь, въꙁбѹдмвъꙁбѹдтевъꙁбѹдвѣвъꙁбѹдтавъꙁбѹдхъ, въꙁбѹдхь, въꙁбѹдхвъꙁбѹд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁбѹдвъꙁбѹдхомъ, въꙁбѹдхомь, въꙁбѹдхом, въꙁбѹдхмꙑвъꙁбѹдстевъꙁбѹдшѧ, въꙁбѹдшѫ, въꙁбѹдша, въꙁбѹдше, въꙁбѹдхѫвъꙁбѹдховѣвъꙁбѹдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁбѹдстевъꙁбѹждаахъ, въꙁбѹждахъ, въꙁбѹжахъ, въꙁбѹждаахь, въꙁбѹждахь, въꙁбѹжахь, въꙁбѹждаах, въꙁбѹждах, въꙁбѹжахвъꙁбѹждааше, въꙁбѹждаше, въꙁбѹжашевъꙁбѹждааше, въꙁбѹждаше, въꙁбѹжашевъꙁбѹждаахомъ, въꙁбѹждахомъ, въꙁбѹжахомъ, въꙁбѹждаахомь, въꙁбѹждахомь, въꙁбѹжахомь, въꙁбѹждаахом, въꙁбѹждахом, въꙁбѹжахомвъꙁбѹждаашете, въꙁбѹждашете, въꙁбѹжашете, въꙁбѹждаасте, въꙁбѹждасте, въꙁбѹжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁбѹждаахѫ, въꙁбѹждахѫ, въꙁбѹжахѫ, въꙁбѹждаахѹ, въꙁбѹждахѹ, въꙁбѹжахѹвъꙁбѹждааховѣ, въꙁбѹждаховѣ, въꙁбѹжаховѣвъꙁбѹждаашета, въꙁбѹждашета, въꙁбѹжашета, въꙁбѹждааста, въꙁбѹждаста, въꙁбѹжаставъꙁбѹждаашете, въꙁбѹждашете, въꙁбѹжашете, въꙁбѹждаасте, въꙁбѹждасте, въꙁбѹжасте
въꙁбѹдт -въꙁбѹждѫ -въꙁбѹдш св Събудя, разбудя [от сън] ꙇ бѣ самъ на кръмѣ на въꙁглавьнц съпѧ. ꙇ въꙁбѹдшѧ  М Мк 4.38 З  въꙁбѹждь вьсꙙ стрѣгѫштꙙѧ.  съвръгъ рꙁꙑ сь себе на лца хъ. въско вь еꙁеро С 78.16 онъ же бьдѣ въ вьсѫ ношть.  вьнеꙁаапѫ вьꙁбѹд нꙑ С 79.17—18 Образно. лаꙁаръ дрѹгъ нашъ ѹсъпе. нъ дѫ да въꙁбѹждь  М Йо 11.11 З, А, СК, Н. Срв. С313.27, С313.29, С488.2 М З А СК Н С Гр ͗εγείρω διεγείρω ἐξυπνίζω διυπνίζω вьꙁбѹдт Нвб Срв възбудя ОА ВА НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ