Исторически речник
въꙁбрант  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁбрантвъꙁбранѭ, въꙁбранѧ, въꙁбранювъꙁбраншвъꙁбрантъ, въꙁбранть, въꙁбрантвъꙁбранмъ, въꙁбранмь, въꙁбранм, въꙁбранмовъꙁбранте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁбранѧтъ, въꙁбранѧть, въꙁбранѧтвъꙁбранвѣвъꙁбрантавъꙁбрантевъꙁбранвъꙁбран
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁбранмъ, въꙁбранмь, въꙁбранмвъꙁбрантевъꙁбранвѣвъꙁбрантавъꙁбранхъ, въꙁбранхь, въꙁбранхвъꙁбран
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁбранвъꙁбранхомъ, въꙁбранхомь, въꙁбранхом, въꙁбранхмꙑвъꙁбранстевъꙁбраншѧ, въꙁбраншѫ, въꙁбранша, въꙁбранше, въꙁбранхѫвъꙁбранховѣвъꙁбранста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁбранстевъꙁбранꙗахъ, въꙁбранѣахъ, въꙁбранаахъ, въꙁбранѣхъ, въꙁбранꙗхъ, въꙁбранѧахъ, въꙁбранѧхъ, въꙁбранꙗахь, въꙁбранѣахь, въꙁбранаахь, въꙁбранѣхь, въꙁбранꙗхь, въꙁбранѧахь, въꙁбранѧхь, въꙁбранꙗах, въꙁбранѣах, въꙁбранаах, въꙁбранѣх, въꙁбранꙗх, въꙁбранѧах, въꙁбранѧхвъꙁбранꙗаше, въꙁбранѣаше, въꙁбранааше, въꙁбранѣше, въꙁбранꙗше, въꙁбранѧаше, въꙁбранѧшевъꙁбранꙗаше, въꙁбранѣаше, въꙁбранааше, въꙁбранѣше, въꙁбранꙗше, въꙁбранѧаше, въꙁбранѧшевъꙁбранꙗахомъ, въꙁбранѣахомъ, въꙁбранаахомъ, въꙁбранѣхомъ, въꙁбранꙗхомъ, въꙁбранѧахомъ, въꙁбранѧхомъ, въꙁбранꙗахомь, въꙁбранѣахомь, въꙁбранаахомь, въꙁбранѣхомь, въꙁбранꙗхомь, въꙁбранѧахомь, въꙁбранѧхомь, въꙁбранꙗахом, въꙁбранѣахом, въꙁбранаахом, въꙁбранѣхом, въꙁбранꙗхом, въꙁбранѧахом, въꙁбранѧхомвъꙁбранꙗашете, въꙁбранѣашете, въꙁбранаашете, въꙁбранѣшете, въꙁбранꙗшете, въꙁбранꙗасте, въꙁбранѣасте, въꙁбранаасте, въꙁбранѣсте, въꙁбранꙗсте, въꙁбранѧасте, въꙁбранѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁбранꙗахѫ, въꙁбранѣахѫ, въꙁбранаахѫ, въꙁбранѣхѫ, въꙁбранꙗхѫ, въꙁбранꙗахѹ, въꙁбранѣахѹ, въꙁбранаахѹ, въꙁбранѣхѹ, въꙁбранꙗхѹ, въꙁбранѧахѹ, въꙁбранѧхѹвъꙁбранꙗаховѣ, въꙁбранѣаховѣ, въꙁбранааховѣ, въꙁбранѣховѣ, въꙁбранꙗховѣ, въꙁбранѧаховѣ, въꙁбранѧховѣвъꙁбранꙗашета, въꙁбранѣашета, въꙁбранаашета, въꙁбранѣшета, въꙁбранꙗшета, въꙁбранꙗаста, въꙁбранѣаста, въꙁбранааста, въꙁбранѣста, въꙁбранꙗста, въꙁбранѧаста, въꙁбранѧставъꙁбранꙗашете, въꙁбранѣашете, въꙁбранаашете, въꙁбранѣшете, въꙁбранꙗшете, въꙁбранꙗасте, въꙁбранѣасте, въꙁбранаасте, въꙁбранѣсте, въꙁбранꙗсте, въꙁбранѧасте, въꙁбранѧсте
въꙁбрант -въꙁбранѭ -въꙁбранш св 1. Забраня, запретя някому нещо вдѣхомъ едного менемъ твомь ꙁгонѧшта бѣсꙑ. ꙇже не ходтъ по насъ. ꙇ въꙁбранхомъ емѹ. ѣко не послѣдова намъ М Мк 9.38 З, А. Срв.Лк 9.49 М се ѹстомъ мꙑмъ (!) не въꙁбранѭ гі тꙑ раꙁѹмѣ СП 39.10 въꙁбран емѹ вꙿсѣхъ пѫте. ꙇ вꙿсѣхъ стеꙁь. не дажд емѹ врѣдт плът СЕ 42b 1 хотѣаше т къ горьн҄їмъ мѣстомъ. нъ въꙁбран мѹ стꙑ дхъ С 24.11 2. Попреча някому, възпрепятствам някого бѭштюмѹ тѧ въ лантѫ. пода дрѹгѹѭ. ꙇ от(т)емлѭштюмѹ тебѣ рꙁѫ. ꙇ срацѧ не въꙁбран М Лк 6.29 З Възпра, удържа някого от нещо. ѡто вьсѣкого пѫт ꙁъла въꙁбранхъ ногама моїма СП 118.101 3. Отблъсна, отбия, не позволя някому да извърши нещо сѫд гі. обдѩщїмъ мѩ. вьꙁбран борѭштїмъ сѩ со мьноѭ СП 34.1 М З А СП СЕ С Гр κωλύω πολεμέω вьꙁбрант Нвб възбраня̀ остар ОА ВА Бот Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН БТР РБЕ