Исторически речник
въꙁавдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁавдѣтвъꙁавждѫ, въꙁавдѧ, въꙁавждѹвъꙁавдшвъꙁавдтъ, въꙁавдть, въꙁавдтвъꙁавдмъ, въꙁавдмь, въꙁавдм, въꙁавдмовъꙁавдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁавдѧтъ, въꙁавдѧть, въꙁавдѧтвъꙁавдвѣвъꙁавдтавъꙁавдтевъꙁавждь, въꙁавждвъꙁавждь, въꙁавжд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁавдмъ, въꙁавдмь, въꙁавдмвъꙁавдтевъꙁавдвѣвъꙁавдтавъꙁавдѣхъ, въꙁавдѣхь, въꙁавдѣхвъꙁавдѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁавдѣвъꙁавдѣхомъ, въꙁавдѣхомь, въꙁавдѣхом, въꙁавдѣхмꙑвъꙁавдѣстевъꙁавдѣшѧ, въꙁавдѣшѫ, въꙁавдѣша, въꙁавдѣше, въꙁавдѣхѫвъꙁавдѣховѣвъꙁавдѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁавдѣстевъꙁавдѣахъ, въꙁавдѣѣхъ, въꙁавдѣхъ, въꙁавдѧахъ, въꙁавдѧхъ, въꙁавдѣахь, въꙁавдѣѣхь, въꙁавдѣхь, въꙁавдѧахь, въꙁавдѧхь, въꙁавдѣах, въꙁавдѣѣх, въꙁавдѣх, въꙁавдѧах, въꙁавдѧхвъꙁавдѣаше, въꙁавдѣѣше, въꙁавдѣше, въꙁавдѧаше, въꙁавдѧшевъꙁавдѣаше, въꙁавдѣѣше, въꙁавдѣше, въꙁавдѧаше, въꙁавдѧшевъꙁавдѣахомъ, въꙁавдѣѣхомъ, въꙁавдѣхомъ, въꙁавдѧахомъ, въꙁавдѧхомъ, въꙁавдѣахомь, въꙁавдѣѣхомь, въꙁавдѣхомь, въꙁавдѧахомь, въꙁавдѧхомь, въꙁавдѣахом, въꙁавдѣѣхом, въꙁавдѣхом, въꙁавдѧахом, въꙁавдѧхомвъꙁавдѣашете, въꙁавдѣѣшете, въꙁавдѣшете, въꙁавдѣасте, въꙁавдѣѣсте, въꙁавдѣсте, въꙁавдѧасте, въꙁавдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁавдѣахѫ, въꙁавдѣѣхѫ, въꙁавдѣхѫ, въꙁавдѣахѹ, въꙁавдѣѣхѹ, въꙁавдѣхѹ, въꙁавдѧахѹ, въꙁавдѧхѹвъꙁавдѣаховѣ, въꙁавдѣѣховѣ, въꙁавдѣховѣ, въꙁавдѧаховѣ, въꙁавдѧховѣвъꙁавдѣашета, въꙁавдѣѣшета, въꙁавдѣшета, въꙁавдѣаста, въꙁавдѣѣста, въꙁавдѣста, въꙁавдѧаста, въꙁавдѧставъꙁавдѣашете, въꙁавдѣѣшете, въꙁавдѣшете, въꙁавдѣасте, въꙁавдѣѣсте, въꙁавдѣсте, въꙁавдѧасте, въꙁавдѧсте
въꙁавдѣт -въꙁавждѫ -въꙁавдш св Завидя някому тꙑ спръва адамѹ въ породѣ въꙁавдѣ.  сладъкꙑѧ сласт въкѹсвъша. горьцѣ сьмрьт прѣдастъ го съмрьт С 389.1 Изч С Гр βασκαίνω Нвб Срв завидя