Исторически речник
въжꙃат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въжꙃат сѧвъжꙃаѭ, въжꙃаѫ, въжꙁаѭ, въжꙁаѫ, въжꙃаѧ, въжꙁаѧ, въжꙃаю, въжꙁаювъжꙃаш, въжꙃаеш, въжꙃааш, въжꙁаш, въжꙁаеш, въжꙁаашвъжꙃатъ, въжꙃаетъ, въжꙃаатъ, въжꙁатъ, въжꙁаетъ, въжꙁаатъ, въжꙃать, въжꙃаеть, въжꙃаать, въжꙁать, въжꙁаеть, въжꙁаать, въжꙃат, въжꙃает, въжꙃаат, въжꙁат, въжꙁает, въжꙁаатвъжꙃамъ, въжꙃаемъ, въжꙃаамъ, въжꙁамъ, въжꙁаемъ, въжꙁаамъ, въжꙃамь, въжꙃаемь, въжꙃаамь, въжꙁамь, въжꙁаемь, въжꙁаамь, въжꙃам, въжꙃаем, въжꙃаам, въжꙁам, въжꙁаем, въжꙁаам, въжꙃамо, въжꙃаемо, въжꙃаамо, въжꙁамо, въжꙁаемо, въжꙁаамовъжꙃате, въжꙃаете, въжꙃаате, въжꙁате, въжꙁаете, въжꙁаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въжꙃаѭтъ, въжꙃаѫтъ, въжꙁаѭтъ, въжꙁаѫтъ, въжꙃаѧтъ, въжꙁаѧтъ, въжꙃаютъ, въжꙁаютъ, въжꙃаѭть, въжꙃаѫть, въжꙁаѭть, въжꙁаѫть, въжꙃаѧть, въжꙁаѧть, въжꙃають, въжꙁають, въжꙃаѭт, въжꙃаѫт, въжꙁаѭт, въжꙁаѫт, въжꙃаѧт, въжꙁаѧт, въжꙃают, въжꙁаютвъжꙃавѣ, въжꙃаевѣ, въжꙃаавѣ, въжꙁавѣ, въжꙁаевѣ, въжꙁаавѣвъжꙃата, въжꙃаета, въжꙃаата, въжꙁата, въжꙁаета, въжꙁаатавъжꙃате, въжꙃаете, въжꙃаате, въжꙁате, въжꙁаете, въжꙁаатевъжꙃа, въжꙁавъжꙃа, въжꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въжꙃамъ, въжꙁамъ, въжꙃамь, въжꙁамь, въжꙃам, въжꙁамвъжꙃате, въжꙁатевъжꙃавѣ, въжꙁавѣвъжꙃата, въжꙁатавъжꙃахъ, въжꙁахъ, въжꙃахь, въжꙁахь, въжꙃах, въжꙁахвъжꙃа, въжꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въжꙃа, въжꙁавъжꙃахомъ, въжꙁахомъ, въжꙃахомь, въжꙁахомь, въжꙃахом, въжꙁахом, въжꙃахмꙑ, въжꙁахмꙑвъжꙃасте, въжꙁастевъжꙃашѧ, въжꙁашѧ, въжꙃашѫ, въжꙁашѫ, въжꙃаша, въжꙁаша, въжꙃаше, въжꙁаше, въжꙃахѫ, въжꙁахѫвъжꙃаховѣ, въжꙁаховѣвъжꙃаста, въжꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въжꙃасте, въжꙁастевъжꙃаахъ, въжꙃахъ, въжꙁаахъ, въжꙁахъ, въжꙃаахь, въжꙃахь, въжꙁаахь, въжꙁахь, въжꙃаах, въжꙃах, въжꙁаах, въжꙁахвъжꙃааше, въжꙃаше, въжꙁааше, въжꙁашевъжꙃааше, въжꙃаше, въжꙁааше, въжꙁашевъжꙃаахомъ, въжꙃахомъ, въжꙁаахомъ, въжꙁахомъ, въжꙃаахомь, въжꙃахомь, въжꙁаахомь, въжꙁахомь, въжꙃаахом, въжꙃахом, въжꙁаахом, въжꙁахомвъжꙃаашете, въжꙃашете, въжꙁаашете, въжꙁашете, въжꙃаасте, въжꙃасте, въжꙁаасте, въжꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въжꙃаахѫ, въжꙃахѫ, въжꙁаахѫ, въжꙁахѫ, въжꙃаахѹ, въжꙃахѹ, въжꙁаахѹ, въжꙁахѹвъжꙃааховѣ, въжꙃаховѣ, въжꙁааховѣ, въжꙁаховѣвъжꙃаашета, въжꙃашета, въжꙁаашета, въжꙁашета, въжꙃааста, въжꙃаста, въжꙁааста, въжꙁаставъжꙃаашете, въжꙃашете, въжꙁаашете, въжꙁашете, въжꙃаасте, въжꙃасте, въжꙁаасте, въжꙁасте
въжꙃат сѧ -въжꙃаѭ сѧ -въжꙃаш сѧ несв Запалвам се, възпламенявам се прен гоже прсно вдꙙште въжꙁаѭтъ сꙙ. свомъ жегом огн҄емъ. ѹнꙙтъ бо да бꙑшꙙ огн҄емъ ꙁгорѣл С 435.12 Изч С Гр ὑφάπτομαι въжꙁат сѧ Нвб Ø