Исторически речник
въдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въдѣтвъждѫ, въждѹвъдшвъдтъ, въдть, въдтвъдмъ, въдмь, въдм, въдмовъдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въдѧтъ, въдѧть, въдѧтвъдвѣвъдтавъдтевъдвъд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въдмъ, въдмь, въдмвъдтевъдвѣвъдтавъдѣхъ, въдѣхь, въдѣхвъдѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въдѣвъдѣхомъ, въдѣхомь, въдѣхом, въдѣхмꙑвъдѣстевъдѣшѧ, въдѣшѫ, въдѣша, въдѣше, въдѣхѫвъдѣховѣвъдѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въдѣстевъдѣахъ, въдѣхъ, въдѧхъ, въдѣахь, въдѣхь, въдѧхь, въдѣах, въдѣх, въдѧхвъдѣаше, въдѣше, въдѧшевъдѣаше, въдѣше, въдѧшевъдѣахомъ, въдѣхомъ, въдѧхомъ, въдѣахомь, въдѣхомь, въдѧхомь, въдѣахом, въдѣхом, въдѧхомвъдѣашете, въдѣшете, въдѣасте, въдѣсте, въдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въдѣахѫ, въдѣхѫ, въдѣахѹ, въдѣхѹ, въдѧхѹвъдѣаховѣ, въдѣховѣ, въдѧховѣвъдѣашета, въдѣшета, въдѣаста, въдѣста, въдѧставъдѣашете, въдѣшете, въдѣасте, въдѣсте, въдѧсте
въдѣт -въдеждѫ -въдеждеш св Вложа, пъхна, напъхам  поемъ . едіного оⷮ народа. въдѣ пръстъ своѩ въ ѹш его А Мк 7.33 Срв.СЕ 31b 21 вьдежд пръстꙑ въ ѹш его СЕ 31b 18  въ деснцѭ емѹ вьдѣшѧ трьсть СЕ 50a 3 Изч А СЕ Гр βάλλω вьдѣт Нвб вдяна, вдена ОА ВА НГер ЕтМл ЕтБАН АР ДА