Исторически речник
въгодт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въгодтвъгождѫ, въгождѹвъгодшвъгодтъ, въгодть, въгодтвъгодмъ, въгодмь, въгодм, въгодмовъгодте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въгодѧтъ, въгодѧть, въгодѧтвъгодвѣвъгодтавъгодтевъгодвъгод
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въгодмъ, въгодмь, въгодмвъгодтевъгодвѣвъгодтавъгодхъ, въгодхь, въгодхвъгод
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въгодвъгодхомъ, въгодхомь, въгодхом, въгодхмꙑвъгодстевъгодшѧ, въгодшѫ, въгодша, въгодше, въгодхѫвъгодховѣвъгодста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въгодстевъгождаахъ, въгождахъ, въгожахъ, въгождаахь, въгождахь, въгожахь, въгождаах, въгождах, въгожахвъгождааше, въгождаше, въгожашевъгождааше, въгождаше, въгожашевъгождаахомъ, въгождахомъ, въгожахомъ, въгождаахомь, въгождахомь, въгожахомь, въгождаахом, въгождахом, въгожахомвъгождаашете, въгождашете, въгожашете, въгождаасте, въгождасте, въгожасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въгождаахѫ, въгождахѫ, въгожахѫ, въгождаахѹ, въгождахѹ, въгожахѹвъгождааховѣ, въгождаховѣ, въгожаховѣвъгождаашета, въгождашета, въгожашета, въгождааста, въгождаста, въгожаставъгождаашете, въгождашете, въгожашете, въгождаасте, въгождасте, въгожасте
въгодт -въгождѫ -въгодш св Угодя тꙑ с богъ крьстꙗнескъ. прходвꙑ къ стꙑмъ въгодвъшмъ тебѣ. прд  къ мьнѣ грѣшнѹмѹ С 159.12—13 вьса лко ꙁаповѣда намъ стꙑ тво дѹхъ.  съподоб мꙙ мѫеньскꙑмъ съвръшенмъ въгодт тебѣ С 260.23 вьсѣм обраꙁꙑ творꙗѣше спѣхъ въгодт богѹ С 280.26 нъ  братъ мѹ пергам. обѣма цѣсарема въгодвъ.  старѣшнъства многа градънаꙗ прѣдръжавъ. отъ добротꙑ сего освѣштамъ С 281.2 Изч С Гр εὐαρεστέω εὐδοκιμέω Нвб Срв [у]годя Дюв НГер ЕтМл ЕтБАН АР