Исторически речник
въглѫбт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въглѫбтвъглѫблѭ, въглѫблѧ, въглѫбѧ, въглѫбьѭ, въглѫблювъглѫбшвъглѫбтъ, въглѫбть, въглѫбтвъглѫбмъ, въглѫбмь, въглѫбм, въглѫбмовъглѫбте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въглѫбѧтъ, въглѫбѧть, въглѫбѧтвъглѫбвѣвъглѫбтавъглѫбтевъглѫбвъглѫб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въглѫбмъ, въглѫбмь, въглѫбмвъглѫбтевъглѫбвѣвъглѫбтавъглѫбхъ, въглѫбхь, въглѫбхвъглѫб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въглѫбвъглѫбхомъ, въглѫбхомь, въглѫбхом, въглѫбхмꙑвъглѫбстевъглѫбшѧ, въглѫбшѫ, въглѫбша, въглѫбше, въглѫбхѫвъглѫбховѣвъглѫбста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въглѫбсте*въглѫблꙗахъ*въглѫблꙗаше*въглѫблꙗаше*въглѫблꙗахомъ*въглѫблꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въглѫблꙗахѫ*въглѫблꙗаховѣ*въглѫблꙗашета*въглѫблꙗашете
въглѫбт -въглѫблѭ -въглѫбш св Вглъбя, направя да потъне надълбоко [образно] сцевъ остенъ ꙁавст. еднѫ бо въглѫб ѭ въ дѹш.  вьсего ловѣка ѹꙗꙁв.  о добрѣ пешт сꙙ слѫ раꙁор С 339.27—28 Изч С Гр ἐνσπείρω Нвб вглъбя ОА ВА Дюв ЕтМл БТР РБЕ Срв вглъбявам, вдлъбвам НГер