Исторически речник
въвѣрт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въвѣртвъвѣрѭ, въвѣрѧ, въвѣрювъвѣршвъвѣртъ, въвѣрть, въвѣртвъвѣрмъ, въвѣрмь, въвѣрм, въвѣрмовъвѣрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въвѣрѧтъ, въвѣрѧть, въвѣрѧтвъвѣрвѣвъвѣртавъвѣртевъвѣрвъвѣр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въвѣрмъ, въвѣрмь, въвѣрмвъвѣртевъвѣрвѣвъвѣртавъвѣрхъ, въвѣрхь, въвѣрхвъвѣр
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въвѣрвъвѣрхомъ, въвѣрхомь, въвѣрхом, въвѣрхмꙑвъвѣрстевъвѣршѧ, въвѣршѫ, въвѣрша, въвѣрше, въвѣрхѫвъвѣрховѣвъвѣрста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въвѣрстевъвѣрꙗахъ, въвѣрѣахъ, въвѣраахъ, въвѣрѣхъ, въвѣрꙗхъ, въвѣрѧахъ, въвѣрѧхъ, въвѣрꙗахь, въвѣрѣахь, въвѣраахь, въвѣрѣхь, въвѣрꙗхь, въвѣрѧахь, въвѣрѧхь, въвѣрꙗах, въвѣрѣах, въвѣраах, въвѣрѣх, въвѣрꙗх, въвѣрѧах, въвѣрѧхвъвѣрꙗаше, въвѣрѣаше, въвѣрааше, въвѣрѣше, въвѣрꙗше, въвѣрѧаше, въвѣрѧшевъвѣрꙗаше, въвѣрѣаше, въвѣрааше, въвѣрѣше, въвѣрꙗше, въвѣрѧаше, въвѣрѧшевъвѣрꙗахомъ, въвѣрѣахомъ, въвѣраахомъ, въвѣрѣхомъ, въвѣрꙗхомъ, въвѣрѧахомъ, въвѣрѧхомъ, въвѣрꙗахомь, въвѣрѣахомь, въвѣраахомь, въвѣрѣхомь, въвѣрꙗхомь, въвѣрѧахомь, въвѣрѧхомь, въвѣрꙗахом, въвѣрѣахом, въвѣраахом, въвѣрѣхом, въвѣрꙗхом, въвѣрѧахом, въвѣрѧхомвъвѣрꙗашете, въвѣрѣашете, въвѣраашете, въвѣрѣшете, въвѣрꙗшете, въвѣрꙗасте, въвѣрѣасте, въвѣраасте, въвѣрѣсте, въвѣрꙗсте, въвѣрѧасте, въвѣрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въвѣрꙗахѫ, въвѣрѣахѫ, въвѣраахѫ, въвѣрѣхѫ, въвѣрꙗхѫ, въвѣрꙗахѹ, въвѣрѣахѹ, въвѣраахѹ, въвѣрѣхѹ, въвѣрꙗхѹ, въвѣрѧахѹ, въвѣрѧхѹвъвѣрꙗаховѣ, въвѣрѣаховѣ, въвѣрааховѣ, въвѣрѣховѣ, въвѣрꙗховѣ, въвѣрѧаховѣ, въвѣрѧховѣвъвѣрꙗашета, въвѣрѣашета, въвѣраашета, въвѣрѣшета, въвѣрꙗшета, въвѣрꙗаста, въвѣрѣаста, въвѣрааста, въвѣрѣста, въвѣрꙗста, въвѣрѧаста, въвѣрѧставъвѣрꙗашете, въвѣрѣашете, въвѣраашете, въвѣрѣшете, въвѣрꙗшете, въвѣрꙗасте, въвѣрѣасте, въвѣраасте, въвѣрѣсте, въвѣрꙗсте, въвѣрѧасте, въвѣрѧсте
въвѣрт -въвѣрѭ -въвѣрш св 1. Изпълня с вяра, накарам някого да повярва в нещо родъ іже не ісправі сръдьца своего. ї не въвѣрі съ бмь дха своего СП 77.8 вждѫ  проповѣдѣ. навꙑкнѫ  наѹѫ. вѣрѹѭ  вьвѣрѫ СП 511.3 нъ да ѹвѣдꙙтъ ꙗко  жвъ самохотьнѣ пострада. же пострада. се  пеать  камꙑ  стража.  не могошꙙ го ѹдръжат. нъ дно бꙑватъ тъьѭ. же обленѹ бꙑт гробѹ.  вьвѣренѹ бꙑт отъ сего въстаню С 444.16 2. Поверя; окажа доверие не бо нъ  о вноградѣ отъда дѣлател҄емъ  отде.  сьде вьвѣрвъ отде. да ѹвѣс го длъготрьпѣн С 376.14 Изч СП С Гр πιστόομαι πιστεύω ἐμπιστεύω вьвѣрт Нвб вверя̀ остар ОА ВА НГер РБЕ въверя̀ ЕтМл РРОДД