Исторически речник
въврѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въврѣт*въвьрѫ*въвьреш*въвьретъ*въвьремъ*въвьрете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*въвьрѫтъ*въвьревѣ*въвьрета*въвьрете*въвьр*въвьр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*въвьрѣмъ*въвьрѣте*въвьрѣвѣ*въвьрѣтавъврѣхъ, въврѣхь, въврѣхвъврѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въврѣвъврѣхомъ, въврѣхомь, въврѣхомвъврѣстевъврѣшѧ, въврѣшѫ, въврѣша, въврѣшевъврѣховѣвъврѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въврѣсте*въвьрѣахъ*въвьрѣаше*въвьрѣаше*въвьрѣахомъ*въвьрѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въвьрѣахѫ*въвьрѣаховѣ*въвьрѣашета*въвьрѣашете
въврѣт -въвьрѫ -въвьреш св Въвра, завра, пъхна нещо някъде  повелѣ прнест огн҄ь.  палцꙙ желѣꙁнꙑ.  въложт ѧ въ огн҄ь.  паулѹ съвꙙꙁат рѫцѣ  ноꙁѣ.  колъ желѣꙁнъ въврѣт междѹ рѫкама  ногама С 2.22 Изч С Гр βάλλω Нвб въвра̀ ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ во̀вра диал ДА