Исторически речник
въвлѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въвлѣщвъвлѣкѫ, въвлѣкѹвъвлѣешвъвлѣетъ, въвлѣеть, въвлѣетвъвлѣемъ, въвлѣемь, въвлѣем, въвлѣемовъвлѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въвлѣкѫтъ, въвлѣкѹтъ, въвлѣкѫть, въвлѣкѹть, въвлѣкѫт, въвлѣкѹтвъвлѣевѣвъвлѣетавъвлѣетевъвлѣцвъвлѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въвлѣцѣмъ, въвлѣцѣмь, въвлѣцѣмвъвлѣцѣтевъвлѣцѣвѣвъвлѣцѣтавъвлѣхъ, въвлѣкохъ, въвлѣхь, въвлѣкохь, въвлѣх, въвлѣкохвъвлее, въвлье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въвлее, въвльевъвлѣхомъ, въвлѣкохомъ, въвлѣхомь, въвлѣкохомь, въвлѣхом, въвлѣкохом, въвлѣкохмꙑвъвлѣсте, въвлѣкостевъвлѣшѧ, въвлѣкошѧ, въвлѣшѫ, въвлѣкошѫ, въвлѣша, въвлѣкоша, въвлѣше, въвлѣкоше, въвлѣкохѫвъвлѣховѣ, въвлѣкоховѣвъвлѣста, въвлѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въвлѣсте, въвлѣкостевъвлѣаахъ, въвлѣахъ, въвлѣѣхъ, въвлѣаахь, въвлѣахь, въвлѣѣхь, въвлѣаах, въвлѣах, въвлѣѣхвъвлѣааше, въвлѣаше, въвлѣѣшевъвлѣааше, въвлѣаше, въвлѣѣшевъвлѣаахомъ, въвлѣахомъ, въвлѣѣхомъ, въвлѣаахомь, въвлѣахомь, въвлѣѣхомь, въвлѣаахом, въвлѣахом, въвлѣѣхомвъвлѣаашете, въвлѣашете, въвлѣѣшете, въвлѣаасте, въвлѣасте, въвлѣѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въвлѣаахѫ, въвлѣахѫ, въвлѣѣхѫ, въвлѣаахѹ, въвлѣахѹ, въвлѣѣхѹвъвлѣааховѣ, въвлѣаховѣ, въвлѣѣховѣвъвлѣаашета, въвлѣашета, въвлѣѣшета, въвлѣааста, въвлѣаста, въвлѣѣставъвлѣаашете, въвлѣашете, въвлѣѣшете, въвлѣаасте, въвлѣасте, въвлѣѣсте
въвлѣщ -въвлѣкѫ -въвлѣеш св Вложа, внеса, въведа ѹста моѣ отврѣсъ ї вьвлѣхъ дхъ. ѣко ꙁаповѣдеї твохъ желѣхъ СП 118.131 словомъ божмъ отвръꙁаатъ ѹста.  дѹхъ вьвлѣе  отъргнѫ слово С 277.15—16 Изч СП С Гр ἕλκω вьвлѣщ Нвб въвлека ОА ВА АК Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА въвлеча диал ДА