Исторически речник
въведень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
въведен, въведеньвъведенꙗ, въведена, въведеньꙗвъведеню, въведенѹ, въведеньювъведенмь, въведеньмь, въведенмъ, въведеньмъ, въведенмь, въведенмъвъведен, въведень, въведенвъведенꙗ, въведена, въведеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
въведен, въведень, въведеневъведенмъ, въведеньмъ, въведенмь, въведеньмь, въведенмъ, въведенмь, въведеномъ, въведенамъвъведен, въведень, въведен, въведенмвъведенхъ, въведеньхъ, въведенхь, въведеньхь, въведенхъ, въведенхьвъведен, въведеньвъведеню, въведенѹ, въведенью
NnDu
въведенма, въведеньма, въведенма, въведенма
въведень -ꙗ ср щѹждхъ въведень ξενοδοχία Приемане [посрещане] на гости, гостоприемство наьн(ъ)ше бо рьвьноват на доброе  подвꙃаѭште с ꙗкоже дрѹгѹ дрѹга добрѣшѹ бꙑт. л въ штѹждхъ въведен ... л въ нѣхъ таковьіхъ дѣлѣхъ. сходште  въ рет спадаѭтъ ЗЛ IIа 19 Изч ЗЛ въведене Нвб въведение остар ВА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ Въведение [Богородично] църк Въведенè остар ВА