Исторически речник
въбѣгнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въбѣгнѫтвъбѣгнѫ, въбѣгнѹвъбѣгнешвъбѣгнетъ, въбѣгнеть, въбѣгнетвъбѣгнемъ, въбѣгнемь, въбѣгнемвъбѣгнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въбѣгнѫтъ, въбѣгнѹтъ, въбѣгнѫть, въбѣгнѹть, въбѣгнѫт, въбѣгнѹтвъбѣгневѣвъбѣгнетавъбѣгнетевъбѣгнвъбѣгн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въбѣгнѣмъ, въбѣгнѣмь, въбѣгнѣмвъбѣгнѣтевъбѣгнѣвѣвъбѣгнѣтавъбѣгъ, въбѣгохъ, въбѣгь, въбѣгохь, въбѣгохвъбѣже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въбѣжевъбѣгомъ, въбѣгохомъ, въбѣгомь, въбѣгохомь, въбѣгом, въбѣгохомвъбѣжете, въбѣгостевъбѣгѫ, въбѣгошѧ, въбѣгошѫ, въбѣгоша, въбѣгошевъбѣговѣ, въбѣгоховѣвъбѣжета, въбѣгоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въбѣжета, въбѣгоста*въбѣгнѣахъ*въбѣгнѣаше*въбѣгнѣаше*въбѣгнѣахомъ*въбѣгнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въбѣгнѣахѫ*въбѣгнѣаховѣ*въбѣгнѣашета*въбѣгнѣашете
въбѣгнѫт -въбѣгнѫ -въбѣгнеш св Проникна, изтичам във вътрешността на нещо  побѣгнеш отъ лца хъ.  поженѫтъ тꙙ  вьбѣгнеш въ храмнѫ.  тѹ жвъ огн҄емъ съгорш С 195.13 Изч С Гр καταφεύγω вьбѣгнѫт Нвб Срв [по]бегна, [по]бягам ОА ВА БТР АР