Исторически речник
въбѣгат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въбѣгатвъбѣгаѭ, въбѣгаѫ, въбѣгаѧ, въбѣгаювъбѣгаш, въбѣгаеш, въбѣгаашвъбѣгатъ, въбѣгаетъ, въбѣгаатъ, въбѣгать, въбѣгаеть, въбѣгаать, въбѣгат, въбѣгает, въбѣгаатвъбѣгамъ, въбѣгаемъ, въбѣгаамъ, въбѣгамь, въбѣгаемь, въбѣгаамь, въбѣгам, въбѣгаем, въбѣгаам, въбѣгамо, въбѣгаемо, въбѣгаамовъбѣгате, въбѣгаете, въбѣгаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въбѣгаѭтъ, въбѣгаѫтъ, въбѣгаѧтъ, въбѣгаютъ, въбѣгаѭть, въбѣгаѫть, въбѣгаѧть, въбѣгають, въбѣгаѭт, въбѣгаѫт, въбѣгаѧт, въбѣгаютвъбѣгавѣ, въбѣгаевѣ, въбѣгаавѣвъбѣгата, въбѣгаета, въбѣгаатавъбѣгате, въбѣгаете, въбѣгаатевъбѣгавъбѣга
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въбѣгамъ, въбѣгамь, въбѣгамвъбѣгатевъбѣгавѣвъбѣгатавъбѣгахъ, въбѣгахь, въбѣгахвъбѣга
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въбѣгавъбѣгахомъ, въбѣгахомь, въбѣгахом, въбѣгахмꙑвъбѣгастевъбѣгашѧ, въбѣгашѫ, въбѣгаша, въбѣгаше, въбѣгахѫвъбѣгаховѣвъбѣгаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въбѣгастевъбѣгаахъ, въбѣгахъ, въбѣгаахь, въбѣгахь, въбѣгаах, въбѣгахвъбѣгааше, въбѣгашевъбѣгааше, въбѣгашевъбѣгаахомъ, въбѣгахомъ, въбѣгаахомь, въбѣгахомь, въбѣгаахом, въбѣгахомвъбѣгаашете, въбѣгашете, въбѣгаасте, въбѣгасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въбѣгаахѫ, въбѣгахѫ, въбѣгаахѹ, въбѣгахѹвъбѣгааховѣ, въбѣгаховѣвъбѣгаашета, въбѣгашета, въбѣгааста, въбѣгаставъбѣгаашете, въбѣгашете, въбѣгаасте, въбѣгасте
въбѣгат -въбѣгаѭ -въбѣгаш несв Притичвам, прониквам във вътрешността на нещо отъгонма бо топлота отъ конецъ тѣла.  въбѣгаѭшт въ глѫбнѫ ꙙст. оть н҄хъже отъстѫпла. мрьтвꙑ оставьꙗтъ С 89.25 Изч С Гр συμφεύγω Нвб Срв бягам ОА ВА АК БТР АР РБЕ