Исторически речник
врѣждень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
врѣжден, врѣжденьврѣжденꙗ, врѣждена, врѣжденьꙗврѣжденю, врѣжденѹ, врѣжденьюврѣжденмь, врѣжденьмь, врѣжденмъ, врѣжденьмъ, врѣжденмь, врѣжденмъврѣжден, врѣждень, врѣжденврѣжденꙗ, врѣждена, врѣжденьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
врѣжден, врѣждень, врѣжденеврѣжденмъ, врѣжденьмъ, врѣжденмь, врѣжденьмь, врѣжденмъ, врѣжденмь, врѣжденомъ, врѣжденамъврѣжден, врѣждень, врѣжден, врѣжденмврѣжденхъ, врѣжденьхъ, врѣжденхь, врѣжденьхь, врѣжденхъ, врѣжденхьврѣжден, врѣжденьврѣжденю, врѣжденѹ, врѣжденью
NnDu
врѣжденма, врѣжденьма, врѣжденма, врѣжденма
врѣждень -ꙗ ср беꙁ врѣжденьꙗ ἀσινής Невредимо, без щета хотѧщѧѩ сьде жт ... блгв ꙇ прослав. бес пакост. ꙇ врѣжденѣ вꙿсего жтѣ. въ храмѣ семь СЕ 14b 22 Изч СЕ врѣждене Нвб Срв [по]вреждане, [раз]вреждане