Исторически речник
врѣждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
врѣждатврѣждаѭ, врѣждаѫ, врѣждаѧ, врѣждаюврѣждаш, врѣждаеш, врѣждаашврѣждатъ, врѣждаетъ, врѣждаатъ, врѣждать, врѣждаеть, врѣждаать, врѣждат, врѣждает, врѣждаатврѣждамъ, врѣждаемъ, врѣждаамъ, врѣждамь, врѣждаемь, врѣждаамь, врѣждам, врѣждаем, врѣждаам, врѣждамо, врѣждаемо, врѣждаамоврѣждате, врѣждаете, врѣждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
врѣждаѭтъ, врѣждаѫтъ, врѣждаѧтъ, врѣждаютъ, врѣждаѭть, врѣждаѫть, врѣждаѧть, врѣждають, врѣждаѭт, врѣждаѫт, врѣждаѧт, врѣждаютврѣждавѣ, врѣждаевѣ, врѣждаавѣврѣждата, врѣждаета, врѣждаатаврѣждате, врѣждаете, врѣждаатеврѣждаврѣжда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
врѣждамъ, врѣждамь, врѣждамврѣждатеврѣждавѣврѣждатаврѣждахъ, врѣждахь, врѣждахврѣжда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
врѣждаврѣждахомъ, врѣждахомь, врѣждахом, врѣждахмꙑврѣждастеврѣждашѧ, врѣждашѫ, врѣждаша, врѣждаше, врѣждахѫврѣждаховѣврѣждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
врѣждастеврѣждаахъ, врѣждахъ, врѣждаахь, врѣждахь, врѣждаах, врѣждахврѣждааше, врѣждашеврѣждааше, врѣждашеврѣждаахомъ, врѣждахомъ, врѣждаахомь, врѣждахомь, врѣждаахом, врѣждахомврѣждаашете, врѣждашете, врѣждаасте, врѣждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
врѣждаахѫ, врѣждахѫ, врѣждаахѹ, врѣждахѹврѣждааховѣ, врѣждаховѣврѣждаашета, врѣждашета, врѣждааста, врѣждаставрѣждаашете, врѣждашете, врѣждаасте, врѣждасте
врѣждат -врѣждаѭ -врѣждаш несв Вредя, нанасям вреда сънъ бо не ѹѭштхъ себе. врѣждатъ продлъжаѧ сꙙ С 314.14 нъ  бѣсовьскꙑѧ плькꙑ. хсомъ дѣствомъ врѣждаѭтъ С 543.7 Прич. сег. деят. като прил. врѣждаѩ βλαβερός Вреден, причиняващ болести прѣложе ... водѫ горъкѫѭ ... въ сладъкѫѭ. ꙇ врѣждаѭщѧѩ водꙑ. пр елсѣ солѭ ꙇцѣль СЕ 6b 9 Срв. СЕ20b 17—18 Изч СЕ С Гр βλάπτω Нвб вредя ОА ВА Дюв МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ вредявам ОА МлБТР Срв [по]вреждам, [раз]вреждам