Исторически речник
врьховьн҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
врьховьнь, врьховьнъ, врьховень, врьховенъврьховьнꙗ, врьховьнѣврьховьнюврьховьнь, врьховьнъ, врьховень, врьховенъврьховьнꙗ, врьховьнѣврьховьнемь, врьховьнемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
врьховьнврьховьнь, врьховьнъ, врьховень, врьховенъврьховьнврьховьнь, врьховьнъ, врьховень, врьховенъврьховьнемь, врьховьнемъврьховьнѧ, врьховьнѩ, врьховьне
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
врьховьнврьховьнхъ, врьховьнхьврьховьнꙗ, врьховьнѣврьховьнюврьховьнемаврьховьне, врьховьнѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
врьховьнꙗ, врьховьнѣврьховьнюврьховьне, врьховьнѥврьховьнꙗ, врьховьнѣврьховьнемь, врьховьнемъврьховьн
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
врьховьнꙗ, врьховьнѣврьховьнь, врьховьнъ, врьховень, врьховенъврьховьнемь, врьховьнемъврьховьнꙗ, врьховьнѣврьховьнврьховьнхъ, врьховьнхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
врьховьнврьховьнюврьховьнемаврьховьнꙗ, врьховьнѣврьховьнѧ, врьховьн̑ѩ, врьховьн̑ѭ, врьховьн̑е, врьховьн̑ѥврьховьн
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
врьховьн̑ѭ, врьховьнѧ, врьховьн̑ѩ, врьховьнюврьховьнеѭ, врьховьнеѫ, врьховьнеѧ, врьховьнеюврьховьнврьховьнѧ, врьховьн̑ѩ, врьховьн̑ѭ, врьховьн̑е, врьховьн̑ѥврьховьнь, врьховьнъ, врьховень, врьховенъврьховьнꙗмь, врьховьнꙗмъ, врьховьнѣмь, врьховьнѣмъ
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
врьховьнѧ, врьховьн̑ѩ, врьховьн̑ѭ, врьховьн̑е, врьховьн̑ѥврьховьнꙗм, врьховьнѣмврьховьнꙗхъ, врьховьнѣхьврьховьнврьховьнюврьховьнꙗма, врьховьнѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
врьховьнь, врьховьн, врьховьне, врьховьн, врьховънь, врьховън, врьховъне, врьховънврьховьнꙗго, врьховьнꙗего, врьховьнꙗаго, врьховьнꙗго, врьховьнего, врьховьнега, врьховьнѣго, врьховьнѣего, врьховьнѣаго, врьховьнѣго, врьховьнѧго, врьховьнѧего, врьховьнѧаго, врьховьнѧго, врьховьнго, врьховънꙗго, врьховънꙗего, врьховънꙗаго, врьховънꙗго, врьховънего, врьховънега, врьховънѣго, врьховънѣего, врьховънѣаго, врьховънѣго, врьховънѧго, врьховънѧего, врьховънѧаго, врьховънѧго, врьховънговрьховьнюмѹ, врьховьнюемѹ, врьховьнюѹмѹ, врьховьнююмѹ, врьховьнюмѹ, врьховьнемѹ, врьховьнмѹ, врьховънюмѹ, врьховънюемѹ, врьховънюѹмѹ, врьховънююмѹ, врьховънюмѹ, врьховънемѹ, врьховънмѹврьховьнь, врьховьн, врьховьне, врьховьн, врьховънь, врьховън, врьховъне, врьховънврьховьнꙗго, врьховьнꙗего, врьховьнꙗаго, врьховьнꙗго, врьховьнего, врьховьнега, врьховьнѣго, врьховьнѣего, врьховьнѣаго, врьховьнѣго, врьховьнѧго, врьховьнѧего, врьховьнѧаго, врьховьнѧго, врьховьнго, врьховънꙗго, врьховънꙗего, врьховънꙗаго, врьховънꙗго, врьховънего, врьховънега, врьховънѣго, врьховънѣего, врьховънѣаго, врьховънѣго, врьховънѧго, врьховънѧего, врьховънѧаго, врьховънѧго, врьховънговрьховьнмь, врьховьнмь, врьховьнмъ, врьховьнмъ, врьховънмь, врьховънмь, врьховънмъ, врьховънмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
врьховьнмь, врьховьнмь, врьховьнмъ, врьховьнмъ, врьховьнемь, врьховьнемъ, врьховьнѣмь, врьховьнѣмъ, врьховънмь, врьховънмь, врьховънмъ, врьховънмъ, врьховънемь, врьховънемъ, врьховънѣмь, врьховънѣмъврьховьнь, врьховьн, врьховьне, врьховьн, врьховънь, врьховън, врьховъне, врьховънврьховьн, врьховьн, врьховън, врьховънврьховьнхъ, врьховьнхъ, врьховьнхь, врьховьннхь, врьховънхъ, врьховънхъ, врьховънхь, врьховъннхьврьховьнмъ, врьховьнмъ, врьховьнмь, врьховьнмь, врьховънмъ, врьховънмъ, врьховънмь, врьховънмьврьховьннѧѧ, врьховьнѩѧ, врьховьнѧѩ, врьховьнꙗѧ, врьховьнѧꙗ, врьховьнꙗꙗ, врьховьнꙗа, врьховьнее, врьховьне, врьховьне, врьховънѧѧ, врьховънѩѧ, врьховънѧѩ, врьховънꙗѧ, врьховънѧꙗ, врьховънꙗꙗ, врьховънꙗа, врьховънее, врьховъне, врьховъне
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
врьховьнм, врьховьнм, врьховънм, врьховънмврьховьнхъ, врьховьнхъ, врьховьнхь, врьховьнхь, врьховънхъ, врьховънхъ, врьховънхь, врьховънхьврьховьнꙗꙗ, врьховьнѣꙗ, врьховьнꙗа, врьховьнѣа, врьховьнѣѣ, врьховьнѧѧ, врьховънꙗꙗ, врьховънѣꙗ, врьховънꙗа, врьховънѣа, врьховънѣѣ, врьховънѧѧврьховьнюю, врьховънююврьховьнма, врьховьнма, врьховънма, врьховънмаврьховьне, врьховьнее, врьховъне, врьховънее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
врьховьнꙗго, врьховьнꙗего, врьховьнꙗаго, врьховьнꙗго, врьховьнего, врьховьнега, врьховьнѣго, врьховьнѣего, врьховьнѣаго, врьховьнѣго, врьховьнѧго, врьховьнѧего, врьховьнѧаго, врьховьнѧго, врьховьнго, врьховънꙗго, врьховънꙗего, врьховънꙗаго, врьховънꙗго, врьховънего, врьховънега, врьховънѣго, врьховънѣего, врьховънѣаго, врьховънѣго, врьховънѧго, врьховънѧего, врьховънѧаго, врьховънѧго, врьховънговрьховьнюмѹ, врьховьнюемѹ, врьховьнюѹмѹ, врьховьнююмѹ, врьховьнюмѹ, врьховьнемѹ, врьховьнмѹ, врьховънюмѹ, врьховънюемѹ, врьховънюѹмѹ, врьховънююмѹ, врьховънюмѹ, врьховънемѹ, врьховънмѹврьховьнне, врьховьнее, врьховънне, врьховънееврьховьнꙗго, врьховьнꙗего, врьховьнꙗаго, врьховьнꙗго, врьховьнего, врьховьнега, врьховьнѣго, врьховьнѣего, врьховьнѣаго, врьховьнѣго, врьховьнѧго, врьховьнѧего, врьховьнѧаго, врьховьнѧго, врьховьнго, врьховънꙗго, врьховънꙗего, врьховънꙗаго, врьховънꙗго, врьховънего, врьховънега, врьховънѣго, врьховънѣего, врьховънѣаго, врьховънѣго, врьховънѧго, врьховънѧего, врьховънѧаго, врьховънѧго, врьховънговрьховьнмь, врьховьнмь, врьховьнмъ, врьховьнмъ, врьховънмь, врьховънмь, врьховънмъ, врьховънмъврьховьнмь, врьховьнмь, врьховьнмъ, врьховьнмъ, врьховьнемь, врьховьнемъ, врьховьнѣмь, врьховьнѣмъ, врьховънмь, врьховънмь, врьховънмъ, врьховънмъ, врьховънемь, врьховънемъ, врьховънѣмь, врьховънѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
врьховьне, врьховьнее, врьховъне, врьховънееврьховьнꙗꙗ, врьховьнꙗа, врьховьнꙗѧ, врьховьнѧѧ, врьховьнѣꙗ, врьховьнѣа, врьховьнѣѣ, врьховънꙗꙗ, врьховънꙗа, врьховънꙗѧ, врьховънѧѧ, врьховънѣꙗ, врьховънѣа, врьховънѣѣврьховьнхъ, врьховьнхъ, врьховьнхь, врьховьннхь, врьховънхъ, врьховънхъ, врьховънхь, врьховъннхьврьховьнмъ, врьховьнмъ, врьховьнмь, врьховьнмь, врьховънмъ, врьховънмъ, врьховънмь, врьховънмьврьховьнꙗꙗ, врьховьнꙗа, врьховьнꙗѧ, врьховьнѧѧ, врьховьнѣꙗ, врьховьнѣа, врьховьнѣѣ, врьховънꙗꙗ, врьховънꙗа, врьховънꙗѧ, врьховънѧѧ, врьховънѣꙗ, врьховънѣа, врьховънѣѣврьховьнм, врьховьнм, врьховънм, врьховънм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
врьховьнхъ, врьховьнхъ, врьховьнхь, врьховьнхь, врьховънхъ, врьховънхъ, врьховънхь, врьховънхьврьховьн, врьховънврьховьнюю, врьховънююврьховьнма, врьховьнма, врьховънма, врьховънмаврьховьнꙗꙗ, врьховьнꙗа, врьховьнѣꙗ, врьховьнѣа, врьховьнѣѣ, врьховьнѧѧврьховьнѧѧ, врьховьнѩѧ, врьховьнее, врьховьнѥѥ, врьховьнеѥ, врьховьнꙗѧ, врьховьнѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
врьховьн, врьховьневрьховьнѭѭ, врьховьнеѭ, врьховьнѧѧ, врьховьнѩѧ, врьховьнююврьховьнеѭ, врьховьнеѫ, врьховьнѥѭ, врьховьнѥѫ, врьховьнѭѭ, врьховьнеѧ, врьховьнею, врьховьнѥѧ, врьховьнѥюврьховьн, врьховьнѣврьховьнѧѧ, врьховьнѩѩ, врьховьнѩѧ, врьховьнꙗѧ, врьховьнѭѭ, врьховьнее, врьховьнѥе, врьховьнѧврьховьнхъ, врьховьнхь, врьховьнхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
врьховьнмъ, врьховьнмь, врьховьнмьврьховьнѧѧ, врьховьнѩѩ, врьховьнѩѧ, врьховьнꙗѧ, врьховьнѭѭ, врьховьнее, врьховьнѥе, врьховьнѧврьховьнм, врьховьнмврьховьнхъ, врьховьнхь, врьховьнхьврьховьнврьховьнюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
врьховьнма, врьховьнма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
врьховьн҄ь - прил Върховен, висш вѣдѣ гі връховьнѣаго апла твоего петра просльꙁвъша сѧ горъцѣ СС Ib 11—12 въꙁакон връховьнюмѹ аплѹ петрѹ ... несоже скврънъна. л неста. мнѣт сътворенꙑхъ тобоѭ СЕ 20b 19—20 ꙁаповѣдавꙑ връховьнюмѹ аплѹ твоемѹ петрѹ СЕ 22b 6—7 блаженъ петръ врьховьн҄ апостоломъ С 526.24 сътворшꙙ же блꙁъ тоѧ кѫпѣл. цркъве стааго  връховьнꙗаго апⷪ҇ла петра С 541.21 како л можаахѫ сътрьпѣт ... л бо врьховьн҄їхъ. вратарцꙙ женꙑ словесе не сътрьпѣ С 442.20 бꙑт т прѣмьнкѹ  намѣстьнкѹ връховьнꙗго апостола петра С 122.18 СС СЕ С Гр κορυφαῖος ἀρχηγός връховьнь Вж. при врьховьнъ Нвб