Исторически речник
врьтѣт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
врьтѣт сѧврьщѫ, врьщѹврьтшврьттъ, врьтть, врьттврьтмъ, врьтмь, врьтм, врьтмоврьтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
врьтѧтъ, врьтѧть, врьтѧтврьтвѣврьттаврьттеврьтврьт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
врьтмъ, врьтмь, врьтмврьттеврьтвѣврьттаврьтѣхъ, врьтѣхь, врьтѣхврьтѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
врьтѣврьтѣхомъ, врьтѣхомь, врьтѣхом, врьтѣхмꙑврьтѣстеврьтѣшѧ, врьтѣшѫ, врьтѣша, врьтѣше, врьтѣхѫврьтѣховѣврьтѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
врьтѣстеврьтѣахъ, врьтѣхъ, врьтѣахь, врьтѣхь, врьтѣах, врьтѣхврьтѣаше, врьтѣшеврьтѣаше, врьтѣшеврьтѣахомъ, врьтѣхомъ, врьтѣахомь, врьтѣхомь, врьтѣахом, врьтѣхомврьтѣашете, врьтѣшете, врьтѣасте, врьтѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
врьтѣахѫ, врьтѣхѫ, врьтѣахѹ, врьтѣхѹврьтѣаховѣ, врьтѣховѣврьтѣашета, врьтѣшета, врьтѣаста, врьтѣставрьтѣашете, врьтѣшете, врьтѣасте, врьтѣсте
врьтѣт сѧ -врьщѫ сѧ -врьтш сѧ несв Въртя се горѣ  долѹ врьттъ сꙙ. да бꙑ мꙙ кромѣ отъ сьна же вдѣхъ сътворлъ С 366.27 Изч С Гр κυκλόω Нвб врътя се Дюв НГер въртя се ОА ВА АК Бот МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА