Исторически речник
врьжень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
врьжен, врьженьврьженꙗ, врьжена, врьженьꙗврьженю, врьженѹ, врьженьюврьженмь, врьженьмь, врьженмъ, врьженьмъ, врьженмь, врьженмъврьжен, врьжень, врьженврьженꙗ, врьжена, врьженьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
врьжен, врьжень, врьженеврьженмъ, врьженьмъ, врьженмь, врьженьмь, врьженмъ, врьженмь, врьженомъ, врьженамъврьжен, врьжень, врьжен, врьженмврьженхъ, врьженьхъ, врьженхь, врьженьхь, врьженхъ, врьженхьврьжен, врьженьврьженю, врьженѹ, врьженью
NnDu
врьженма, врьженьма, врьженма, врьженма
врьжень -ꙗ ср Разстоянието, на което може да бъде хвърлен камък — хвърлей ꙇ самъ остѫп отъ нхъ. ѣко връжене камен М Лк 22.41 З Изч М З Гр βολή връжене връженье Нвб Срв врьганье ’хвърляне’ врьгам диал НГер връг’ам диал ДА