Исторически речник
враьбьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
враьбьнъ, враьбьньвраьбьнавраьбьнѹвраьбьнъ, враьбьньвраьбьнавраьбьномь, враьбьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
враьбьнѣвраьбьне, враьбьнꙑвраьбьнвраьбьнъ, враьбьньвраьбьномъ, враьбьномьвраьбьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
враьбьнꙑвраьбьнѣхъ, враьбьнѣхьвраьбьнавраьбьнѹвраьбьномавраьбьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
враьбьнавраьбьнѹвраьбьновраьбьнавраьбьномь, враьбьномъвраьбьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
враьбьнавраьбьнъ, враьбьньвраьбьномъ, враьбьномьвраьбьнавраьбьнꙑвраьбьнѣхъ, враьбьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
враьбьнѣвраьбьнѹвраьбьномавраьбьнавраьбьнꙑ, враьбьнѫвраьбьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
враьбьнѫ, враьбьнѹвраьбьноѭ, враьбьноѫ, враьбьноѧ, враьбьноювраьбьнѣвраьбьнꙑвраьбьнъ, враьбьньвраьбьнамъ, враьбьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
враьбьнꙑвраьбьнамвраьбьнахъ, враьбьнахьвраьбьнѣвраьбьнѹвраьбьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
враьбьнꙑ, враьбьнꙑ, враьбьновраьбьнаго, враьбьнаего, враьбьнааго, враьбьнаго, враьбьного, враьбьнога, враьбьнговраьбьнѹмѹ, враьбьнѹемѹ, враьбьнѹѹмѹ, враьбьнѹмѹ, враьбьноомѹ, враьбьномѹ, враьбьноѹмѹ, враьбьнмѹвраьбьнꙑ, враьбьнꙑ, враьбьновраьбьнаго, враьбьнаего, враьбьнааго, враьбьнаго, враьбьного, враьбьнога, враьбьнговраьбьнꙑмь, враьбьнꙑмь, враьбьнꙑмъ, враьбьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
враьбьнѣмь, враьбьнѣемь, враьбьнѣѣмь, враьбьнѣамь, враьбьнѣмь, враьбьнѣмъ, враьбьнѣемъ, враьбьнѣѣмъ, враьбьнѣамъ, враьбьнѣмъ, враьбьномь, враьбьномъвраьбьнꙑ, враьбьнꙑ, враьбьновраьбьнвраьбьнꙑхъ, враьбьнꙑхъ, враьбьнꙑхь, враьбьнꙑхь, враьбьнѣхъ, враьбьнѣхьвраьбьнꙑмъ, враьбьнꙑмъ, враьбьнꙑмь, враьбьнꙑмь, враьбьнѣмъ, враьбьнѣмьвраьбьнꙑѧ, враьбьнꙑꙗ, враьбьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
враьбьнꙑм, враьбьнꙑмвраьбьнꙑхъ, враьбьнꙑхъ, враьбьнꙑхь, враьбьнꙑхьвраьбьнаꙗ, враьбьнаа, враьбьнаѣвраьбьнѹю, враьбьноювраьбьнꙑма, враьбьнꙑмавраьбьно, враьбьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
враьбьнаго, враьбьнаего, враьбьнааго, враьбьнаго, враьбьного, враьбьнога, враьбьнговраьбьнѹмѹ, враьбьнѹемѹ, враьбьнѹѹмѹ, враьбьнѹмѹ, враьбьноомѹ, враьбьномѹ, враьбьноѹмѹ, враьбьнмѹвраьбьно, враьбьноевраьбьнаго, враьбьннаего, враьбьнааго, враьбьнаго, враьбьного, враьбьнога, враьбьнговраьбьнꙑмь, враьбьнꙑмь, враьбьнꙑмъ, враьбьнꙑмъвраьбьнѣмь, враьбьнѣемь, враьбьнѣѣмь, враьбьнѣамь, враьбьнѣмь, враьбьнѣмъ, враьбьнѣемъ, враьбьнѣѣмъ, враьбьнѣамъ, враьбьнѣмъ, враьбьномь, враьбьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
враьбьно, враьбьноевраьбьнаꙗ, враьбьнаа, враьбьнаѣ, враьбьнаѧвраьбьнꙑхъ, враьбьнꙑхъ, враьбьнꙑхь, враьбьнꙑхь, враьбьнѣхъ, враьбьнѣхьвраьбьнꙑмъ, враьбьнꙑмъ, враьбьнꙑмь, враьбьнꙑмь, враьбьнѣмъ, враьбьнѣмьвраьбьнаꙗ, враьбьнаа, враьбьнаѣ, враьбьнаѧвраьбьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
враьбьнꙑхъ, враьбьнꙑхъ, враьбьнꙑхь, враьбьнꙑхьвраьбьнѣвраьбьнѹю, враьбьноювраьбьнꙑма, враьбьнꙑмавраьбьнаꙗ, враьбьнаа, враьбьнаѣ, враьбьнаѧвраьбьнꙑѧ, враьбьнꙑꙗ, враьбьнѫѭ, враьбьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
враьбьнѣ, враьбьновраьбьнѫѭ, враьбьнѹю, враьбьноѭ, враьбьноювраьбьнѫѭ, враьбьноѫ, враьбьноѧ, враьбьноювраьбьнѣвраьбьнꙑѧ, враьбьнꙑꙗ, враьбьнꙑевраьбьнꙑхъ, враьбьнꙑхъ, враьбьнѣхъ, враьбьнꙑхь, враьбьнꙑхь, враьбьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
враьбьнꙑмъ, враьбьнꙑмъ, враьбьнѣмъ, враьбьнꙑмь, враьбьнꙑмь, враьбьнѣмьвраьбьнꙑѧ, враьбьнꙑꙗ, враьбьнꙑевраьбьнꙑм, враьбьнꙑмвраьбьнꙑхъ, враьбьнꙑхъ, враьбьнꙑхь, враьбьнꙑхьвраьбьнѣвраьбьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
враьбьнꙑма, враьбьнꙑмавраьбьнѣ, враьбьнѣшвраьбьнѣшавраьбьнѣшѹ, враьбьнѣшювраьбьнѣвраьбьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
враьбьнѣшемь, враьбьнѣшемъвраьбьнѣшвраьбьнѣвраьбьнѣше, враьбьнѣшвраьбьнѣшь, враьбьнѣшъвраьбьнѣшемъ, враьбьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
враьбьнѣшѧвраьбьнѣшвраьбьнѣшхъ, враьбьнѣшхьвраьбьнѣшавраьбьнѣшѹ, враьбьнѣшювраьбьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
враьбьнѣе, враьбьнѣ, враьбьнѣшевраьбьнѣшавраьбьнѣшѹ, враьбьнѣшювраьбьнѣе, враьбьнѣ, враьбьнѣшевраьбьнѣшавраьбьнѣшемь, враьбьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
враьбьнѣшвраьбьнѣе, враьбьнѣвраьбьнѣша, враьбьнѣшвраьбьнѣшь, враьбьнѣшъвраьбьнѣшемъ, враьбьнѣшемьвраьбьнѣша, враьбьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
враьбьнѣшвраьбьнѣшхъ, враьбьнѣшхьвраьбьнѣшвраьбьнѣшѹ, враьбьнѣшювраьбьнѣшемавраьбьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
враьбьнѣшѧ, враьбьнѣшѫ, враьбьнѣшевраьбьнѣшвраьбьнѣшѫ, враьбьнѣшѧ, враьбьнѣшѹвраьбьнѣшеѭ, враьбьнѣшеѫ, враьбьнѣшеѧ, враьбьнѣшеювраьбьнѣшвраьбьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
враьбьнѣшѧ, враьбьнѣшѫ, враьбьнѣшевраьбьнѣшь, враьбьнѣшъвраьбьнѣшамъ, враьбьнѣшамьвраьбьнѣшѧ, враьбьнѣше, враьбьнѣшѫвраьбьнѣшамвраьбьнѣшахъ, враьбьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
враьбьнѣшвраьбьнѣшѹ, враьбьнѣшювраьбьнѣшамавраьбьнѣ, враьбьнѣшвраьбьнѣшаго, враьбьнѣшаего, враьбьнѣшааго, враьбьнѣшаговраьбьнѣшѹмѹ, враьбьнѣшѹемѹ, враьбьнѣшѹѹмѹ, враьбьнѣшѹмѹ, враьбьнѣшюмѹ, враьбьнѣшюемѹ, враьбьнѣшюѹмѹ, враьбьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
враьбьнѣвраьбьнѣшаго, враьбьнѣшаего, враьбьнѣшааго, враьбьнѣшаговраьбьнѣшмь, враьбьнѣшмь, враьбьнѣшмъ, враьбьнѣшмъвраьбьнѣшмь, враьбьнѣшмь, враьбьнѣшмъ, враьбьнѣшмъвраьбьнѣвраьбьнѣше, враьбьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
враьбьнѣшхъ, враьбьнѣшхъ, враьбьнѣшхь, враьбьнѣшхьвраьбьнѣшмъ, враьбьнѣшмъ, враьбьнѣшмьвраьбьнѣшѧѧ, враьбьнѣшее, враьбьнѣшѫѫвраьбьнѣшм, враьбьнѣшмвраьбьнѣшхъ, враьбьнѣшхъ, враьбьнѣшхьвраьбьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
враьбьнѣшѹю, враьбьнѣшюювраьбьнѣшма, враьбьнѣшмавраьбьнѣе, враьбьнѣ, враьбьнѣшее, враьбьнѣшевраьбьнѣшаго, враьбьнѣшаего, враьбьнѣшааго, враьбьнѣшаговраьбьнѣшѹмѹ, враьбьнѣшѹемѹ, враьбьнѣшѹѹмѹ, враьбьнѣшѹмѹ, враьбьнѣшюмѹ, враьбьнѣшюемѹ, враьбьнѣшюѹмѹ, враьбьнѣшюмѹвраьбьнѣе, враьбьнѣ, враьбьнѣшее, враьбьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
враьбьнѣшаго, враьбьнѣшаего, враьбьнѣшааго, враьбьнѣшаговраьбьнѣшмь, враьбьнѣшмь, враьбьнѣшмъ, враьбьнѣшмъвраьбьнѣшмь, враьбьнѣшмь, враьбьнѣшмъ, враьбьнѣшмъвраьбьнѣе, враьбьнѣ, враьбьнѣшее, враьбьнѣшевраьбьнѣшаꙗ, враьбьнѣшаѣ, враьбьнѣшаѧвраьбьнѣшхъ, враьбьнѣшхъ, враьбьнѣшхь, враьбьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
враьбьнѣшмъ, враьбьнѣшмъ, враьбьнѣшмьвраьбьнѣшаꙗ, враьбьнѣшаѣ, враьбьнѣшаѧвраьбьнѣшм, враьбьнѣшмвраьбьнѣшхъ, враьбьнѣшхъ, враьбьнѣшхьвраьбьнѣшвраьбьнѣшѹю, враьбьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
враьбьнѣшма, враьбьнѣшмавраьбьнѣшꙗ, враьбьнѣшѣ, враьбьнѣшаꙗвраьбьнѣшѧѧ, враьбьнѣшѧѩ, враьбьнѣшѫѫ, враьбьнѣшаѧ, враьбьнѣшее, враьбьнѣшеѥвраьбьнѣшвраьбьнѣшѫѫ, враьбьнѣшѫѭ, враьбьнѣшѧѧ, враьбьнѣшѧѩ, враьбьнѣшюювраьбьнѣшѫѫ, враьбьнѣшѫѭ, враьбьнѣшѧѧ, враьбьнѣшѧѩ, враьбьнѣшюю, враьбьнѣшеѭ, враьбьнѣшеѫ, враьбьнѣшеѧ, враьбьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
враьбьнѣшвраьбьнѣшꙗ, враьбьнѣшѣвраьбьнѣшѧѧ, враьбьнѣшѧѩ, враьбьнѣшѫѫ, враьбьнѣшаѧ, враьбьнѣшее, враьбьнѣшеѥвраьбьнѣшхъ, враьбьнѣшхъ, враьбьнѣшхь, враьбьнѣшхьвраьбьнѣшмъ, враьбьнѣшмъ, враьбьнѣшмь, враьбьнѣшмьвраьбьнѣшѧѧ, враьбьнѣшѧѩ, враьбьнѣшѫѫ, враьбьнѣшаѧ, враьбьнѣшее, враьбьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
враьбьнѣшм, враьбьнѣшмвраьбьнѣшхъ, враьбьнѣшхъ, враьбьнѣшхь, враьбьнѣшхьвраьбьнѣшвраьбьнѣшѹю, враьбьнѣшюювраьбьнѣшма, враьбьнѣшма
враьбьнъ -ꙑ прил Целителен, лекуващ веденъ бꙑстъ съвꙙꙁанъ рѫкама. въ преторъ платовъ. рѫцѣ слѣпꙑхъ цѣльбьнѣ. хромꙑхъ враъбьнѣ.  прьст ѫꙁам сътврьжден бѣахѫ С 431.20 Изч С Гр ϑεραπευτικός враъбьнъ Нвб врачебен остар ВА МлБТР РРОДД врачебний остар ВА